Zdrowy start - (JOGA, PIŁKI GIMNASTYCZNE)   Powrót

Minimalna ilość uczestników 12 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie przeznaczone dla osób, które prowadzą lub zamierzają w przyszłości prowadzić zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży. Obejmie wykłady teoretyczne, warsztat kompetencji miękkich oraz zajęcia ruchowe, których podstawę stanowi kurs Hatha-jogi.
Opis terminu szkolenia
Szkolenia realizowane będą w trybie weekendowym, średnio co 2 tygodnie, w godzinach 9.00-16.00/10.00-17.00 (zajęcia teoretyczne i warsztat kompetencji miękkich) oraz 09.00-14.00 (zajęcia praktyczne).
Adresaci szkolenia
Osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach z woj. śląskiego na podst. umowy o pracę/cywilnoprawnej lub ich właściciele, gł.: pielęgniarki/położne, fizjoterapeuci, psychoterapeuci, instruktorzy i trenerzy fitness/sportu, os. współpracujące z ciężarnymi.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Aby dokonać zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnić komplet dokumentów rekrutacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej projektu: www.zdrowystart.mgsd.pl i dostarczyć je do biura projektu pocztą lub osobiście.
Cel szkolenia
Celem głównym projektu ”Zdrowy start” jest podniesienie jakości usług świadczonych w mikroprzedsiębiorstwach z woj. śląskiego w zakresie opieki nad kobietami w ciąży.
Program szkolenia
PROGRAM SZKOLENIA:

I. Szkolenie teoretyczne (16 h):
- anatomia układu ruchu;
- biomechanika ruchu;
- fizjologia wysiłku fizycznego;
- fizjologia wysiłku fizycznego u kobiet ciężarnych;
- przyczyny dolegliwości u kobiet ciężarnych;
- wpływ aktywności fizycznej kobiety ciężarnej na rozwój płodu.

II. Szkolenie praktyczne (72 h):

1. SYSTEM ĆWICZEŃ HATHA-JOGA (40 h) – przedstawienie klasycznych pozycji jogi oraz nauka ich modyfikowania do indywidualnych potrzeb kobiet w ciąży z uwzględnieniem zaawansowania ciąży (I, II, III trymestr), stanu zdrowia i samopoczucia kobiet ciężarnych.
2. Sposoby i celowość stosowania technik oddechowych u kobiet w okresie ciąży (8 h) - przedstawienie różnych technik oddechowych stosowanych u kobiet ciężarnych oraz metodyka ich nauczania i sposobów układania ciała do poszczególnych technik.
3. Sposoby i celowość stosowania technik relaksacyjnych u kobiet w okresie ciąży (8 h) - przedstawienie sposobów układania kobiet ciężarnych w pozycjach przeciwbólowych w zależności od miejsca występowania bólu oraz wprowadzenie do metodyki prowadzenia zajęć z relaksacji.
4. Zastosowanie piłek Gymnik Plus oraz piłek Softgym Overball na różnych etapach ciąży (16 h).

III. Warsztat kompetencji miękkich (16 h). 
Warsztaty obejmujące tematykę asertywności, wrażliwości, komunikacji, mowy ciała, krytyki, radzenia sobie z trudnymi emocjami pojawiającymi się podczas kontaktu z klientem; budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez dobrą obsługę klienta.
Opis metodyki szkolenia
W ramach kursu zrealizowane zostaną 104 godziny szkoleniowe:

1. Wykład teoretyczny: 16 h
2. Zajęcia praktyczne - ćwiczenia ruchowe: 72 h
3 Warsztat kompetencji miękkich: 16 h

Szkolenia prowadzone będą w grupach 10-14 osobowych.
Odbywać się będą w trybie tygodniowym (2 razy/tydzień, w godzinach pracy) lub weekendowym (co 2 tygodnie), w największych miastach województwa śląskiego.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Wyżywienie (przerwy kawowe, lunch).
Warunki ukończenia szkolenia
Frekwencja na poziomie min. 80% oraz zaliczenie zewnętrznego egzaminu końcowego.
tel 698416254 , biuro@zdrowystart.mgsd.pl