Zasady racjonalnego i trwałego modelowania sylwetki   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z metodami treningowymi oraz zasadami doboru diety pozwalającymi na trwałe utrzymanie pożądanej sylwetki.
Adresaci szkolenia
trenerzy personalni, instruktorzy fitness, studenci i absolwenci AWF, inni zainteresowani
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są na stronie http://www.kondycja.edu.pl/index.php/kursy1/55-zasady-racjonalnego-i-trwalego-modelowania-sylwetki
Cel szkolenia
Cele kursu:

Podniesienie poziomu kompetencji osób wykorzystujących zróżnicowane diety oraz metodykę treningów siłowych do walki z nadwagą, otyłością i niedowagą.
Weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat wykorzystania obciążeń treningowych w celu optymalizacji składu tkankowego ciała w różnych przedziałach wiekowych.
Program szkolenia
Program kursu:

Moduł teoretyczny (wykłady - 6 godzin dydaktycznych)

Teoretyczno- metodyczne aspekty edukacji w zakresie diety oraz treningu siłowego osób z nadwagą i otyłością oraz niedowagą w różnych przedziałach wiekowych. W tym:

Trening oporowy kobiet
Trening oporowy mężczyzn
Aspekty estetyczne
Aspekty prozdrowotne

Moduł praktyczny (ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu wolnego i oporów własnego ciała 2 godziny dydaktyczne)

Zapoznanie z teoretyczno-praktycznymi metodami pozwalającymi na trwałe utrzymanie pożądanej sylwetki, w tym:

Prezentacja najefektywniejszych środków, form, metod treningowych ułatwiających zachowanie właściwego składu ciała:
Metody przyspieszające ”spalanie tłuszczu” (lipolizę)
Metody zwiększające masę mięśniową (superkompensację aminokwasów w mięśniach)
Prezentacja i dobór ćwiczeń pod kątem ich skuteczności o raz technicznej poprawności – eliminowanie najczęściej pojawiających się błędów obciążających układ ruchu i ograniczających efektywność treningową.
Kondycja , tel 739084859