Zarządzanie ryzykiem   Powrót

Zakwaterowanie opcja
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Zarządzanie ryzykiem to obecnie obligatoryjny wymóg dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest zarówno do kadry kierowniczej jak i pracowników wykonujących zadania z zakresu m.in.:
•kontroli zarządczej,
•zarządzania ryzykiem,
•audytu i kontroli,
•przeciwdziałania i wykrywania nieprawidłowości,
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zarówno przedstawienie wymogów prawnych jak i praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem. Szkolenie ma charakter warsztatowy – uczestnicy poznają techniki identyfikacji, szacowania oraz reakcji na ryzyko. Oprócz przykładowych wzorów dokumentów stosowanych w zarządzaniu ryzykiem uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznać najlepsze rozwiązania stosowane w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
Program szkolenia
Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie.
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych
Określanie celów w praktyce
Określanie mierników w praktyce 
Jak identyfikować ryzyka – warsztaty
Szacowanie prawdopodobieństwa ryzyka (case study, warsztaty)
Szacowanie skutków ryzyka (case study, warsztaty)
Tworzenie map ryzyka

Określanie reakcji na ryzyko – warsztaty
Mechanizmy kontrolne w praktyce 
Jak dokumentować zarządzanie ryzykiem?
Kto zarządza ryzykiem? (case study)
Opis metodyki szkolenia
Studium przypadku, praca w grupach, warsztaty, wykład.
Marcin Wrzosek , tel 225335024