Zarządzanie czasem z elementami asertywności   Powrót

Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Dla każdego człowieka czas jest ważnym zasobem i cennym kapitałem, a doba ma niezmiennie 24 godziny. Jedyne, co różni ludzi, to sposób spożytkowania i umiejętność wpływania na zarządzanie sobą w czasie. Jeśli mamy niejasne cele i priorytety, a przy tym
Opis terminu szkolenia
W ramach szkolenia otwartego w Krakowie gwarantujemy Państwu:

Miłą i fachową obsługę
Profesjonalizm trenera
Ciekawe materiały szkoleniowe
Dyplomy ukończenia szkolenia
Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.
Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).
Cel szkolenia
Korzyści dla uczestników

Poznają zasady zarządzania czasem
Dowiedzą się ustala cele i priorytety
Będą potrafili odróżnić zadania ważne od pilnych
Poznają narzędzia do zarządzania czasem
Zgłębią wiedzą o sobie i poznają powody, dla których brakuje im czasu
Będą potrafili zdefiniować ”złodziei czasu” i nauczą się radzić sobie z nimi
Będą potrafili efektywnie zaplanować działania
Poznają korzyści delegowania zadań
Poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z presją czasu dzięki rozwijaniu postawy asertywnej
Nabędą umiejętność zarządzania zadaniami
Program szkolenia
Program szkolenia

1. Cele i priorytety w zarządzaniu czasem (SMART)

2. Rola motywacji w procesie zarządzania czasem

3. Skuteczne planowanie działań 

Dzień, tydzień, miesiąc - planowanie etapowe
Korzyści dobrego planowania
Technika ALPEN

4. Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji

Ustalanie priorytetów
Delegowanie zadań
Samokontrola i samodyscyplina
Macierz Eisenhowera
Rola twórczego myślenia
Metoda Pomodoro


5. Rozwijanie postawy asertywnej w komunikacji jako kluczowy element zarządzania czasem

Przeszkody zewnętrzne – dystraktory


6. Analiza najczęściej przyjmowanych postaw utrudniających efektywne realizowanie zadań

Odkładanie zadań
Złodzieje czasu
Perfekcjonizm
Pracoholizm
Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym
Rola pasji w życiu zawodowym człowieka


7. ”Złodzieje czasu” i sposoby radzenia sobie z nimi

8. Stres – czyli praca pod presją czasu

Czym jest stres i jakie przynosi skutki
Stres konstruktywny i destrukcyjny
Metody zwalczania stresu
Sposoby efektywnego realizowania celów
Sposoby kształtowania postawy bezstresowej (lęki i przekonania)


9. Podstawowe narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu czasem
Opis metodyki szkolenia
praca indywidualna (autodiagnoza, testy, ankiety)
mini-wykład
praca w grupach
informacje zwrotne
filmy szkoleniowe
symulacje, gry
Anna Sendorek , tel 515212451