Zarządzanie czasem - planowanie i organizowanie pracy własnej   Powrót

Minimalna ilość uczestników 3 os.
Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Zapraszamy na szkolenia: jak planować, jak organizować czas ?
Opis terminu szkolenia
wtorek
Adresaci szkolenia
kierownicy, dyrektorzy, managerowie, przedsiębiorcy, każda zainteresowana osoba
Forma przyjmowania zgłoszeń
e-mailowo: maticonsulting_szkolenia@op.pl
telefonicznie: 669 126 348
Cel szkolenia
Sprawne planowanie swojego czasu to połowa sukcesu w naszym życiu. Jeżeli nie wiesz jak planować i organizować swoje życie osobiste, zawodowe - zapraszamy Cię na nasze szkolenie. Na szkoleniu proponujemy szereg ćwiczeń, które pozwolą Państwu zastanowić się nad własnym życiem - co w nim usprawnić, co zmodyfikować aby mieć więcej czasu na przyjemności.
Program szkolenia
Dlaczego zarządzanie czasem... 
Analiza straconego czasuAnaliza ”pożeraczy czasu” 
Rola zarządzania własnym czasem (krąg reguł) 
Znaczenie określania celu
Określenie celu
Wizja życiowych pragnień
Krzywa osiągnięć
Życiowe pragnienia i cele – zbiór celów
Analiza sytuacji – prywatne i zawodowa analiza sytuacji
Największe sukcesy zawodowe i prywatne
Prywatny bilans sukcesów
Prywatny bilans niepowodzeń
Formułowanie celu 
Podstawy planowania 
Plan życia
Plan kariery
Zasady i reguły planowania czasu: reguła 60:40 oraz świeża głowa
Nawyki dotyczące planowania
Analiza ABC Zasada Pareto (reguła 80:20)
Umiejętność gospodarowania czasem
Analiza wykorzystania czasu
Dokładny plan dnia
Podział czasu
Efektywne wykorzystanie czasu
Korzystanie z terminarza
Organizacja pracy
Rozmowy telefoniczne
Opis metodyki szkolenia
warsztaty
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Zapraszamy na szkolenie otwarte. 

Cena zawiera: 
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN

Organizujemy również szkolenia zamknięte na zlecenia Firm.
Warunki ukończenia szkolenia
uczestnictwo w szkoleniu
Iwona Świdurska , tel 600433371 , maticonsulting@szkolenia-mc.pl