Zarządzanie czasem - kluczowa umiejętność menedżera   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Podniesienie kompetencji w zakresie organizacji pracy własnej
Forma przyjmowania zgłoszeń
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony http://www.ckb.pl/szkolenia-unijne/zarzadzanie-czasem.html i przesłać na nr faxu 42 227 37 47
Program szkolenia
Program: 

PIERWSZE KROKI NA DRODZE DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM

– Twoja praca – ocena obecnego stylu pracy
– Planowanie pracy własnej
– Kryteria wyboru systemu zwiększającego wydajność pracy
– Wyznaczanie jasnych celów
– Myślenie perspektywiczne
– Sposoby oszczędzania czasu
– Asertywne mówienie ”nie”
– Jak pracować mądrzej, a nie dłużej?
– Nagradzanie samego siebie

ANALIZA SYTUACJI I PLANOWANIE W ZARZĄDZNIU CZASEM

– Diagnoza sprawności zarządzania czasem
– Analiza silnych i słabych stron uczestników w zarządzaniu czasem
– Budowanie motywacji wewnętrznej
– Analiza wartości pracy
– Definiowanie celów
– Planowanie – wykresy Ganita
– Zasady zarządzania czasem
– Stosunek do czasu i punktualności w różnych krajach europejskich
– Ustalanie priorytetów – zasada Patero, Analiza ABC
– Delegowanie zadań

PORÓWNYWANIE PROJEKTÓW O RÓŻNYM CZASIE TRWANIA

– Analiza złodziei czasu
– Narzędzia pomocne w zarządzaniu czasem
– Planowanie dnia pracy
– Dzielenie zadań
– Efektywne korzystanie z kalendarza
– Realne planowanie spotkań
– Utrzymanie porządku na biurku
– Systematyczność
– Korzystanie z serwisów, Internet
– Wartościowanie spraw
– Stawianie na jakość nie ilość – działaj albo inwestuj czas
– Profesjonalna sekretarka
– Checklisty
– Od technik do efektów
– Turbo – time
– Bufor czasowy
– Planowanie własnego dnia pracy - zajęcia warsztatowe

METODY PLANOWANIA I ORGANIZOWANIA

– Zmiana a środowisko
– Każdy może wygrywać – psychologia podejścia ”wygrana – wygrana” i jej kluczowa rola dla
– Skuteczności działań grupy
– Obserwuj i słuchaj – a Cię zauważą – rola empatii i umiejętności aktywnej obserwacji w procesie zarządzania czasem
– Synergia, czyli łącz, aby budować szybciej i lepiej – ”fabryka” wydajności


OPCJE DO WYBORU

SKŁADOWE PROCESU ZARZĄDZANIA CZASEM

- kultura wewnątrzorganizacyjna i jej wpływ na jakość zarządzania czasem
- rola umiejętności motywowania a efektywność - jak uzyskiwać moc sprawczą?
- efektywne delegowanie
- efektywne delegowanie na piśmie
- inwestycja w człowieka – generator czasu i stymulator płynności procesu pracy
- destrukcyjność ignorancji menedżerskiej w aspekcie samorealizacji jednostki
- budowanie środowiska asertywnego – klucz do skutecznej komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
-systemy i narzędzia

NARZĘDZIA EFEKTYWNOŚCI I WYDAJNOŚCI

- inność jest siłą – budowanie synergii potencjałów
- taktyki wpływania na drugiego człowieka
- proces przepływu informacji na poziomie organizacji, jednostek biznesowych, projektów, procesów i grup zadaniowych – system Grupowego Zarządzania Czasem
- zarządzanie projektami, zarządzanie ”małymi” projektami a zarządzanie czasem
- zmora skutecznego działania – mitingi: psychologia złego nawyku
- mitingi -organizacja, przygotowanie, przeprowadzanie komunikacja w grupie – dynamika versus efektywność
- zarządzanie poprzez wyznaczanie celów
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Warunki ukończenia szkolenia
100% obecności
Anna Janiak , tel 422273747