Warsztaty pisania wniosków unijnych   Powrót

Minimalna ilość uczestników 7 os.
Maksymalna ilość uczestników 20 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie przeznaczone dla adresatów pragnących pozyskiwać dotacje z UE, osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu efektywnego pisania wniosków unijnych i chcących potrzymać dotację na wybrany cel gospodarczy lub edukacyjny.
Opis terminu szkolenia
Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane mailowo (kontakt@kccr.pl)
lub telefonicznie 797 458 721, 32 2206826.
Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla: kadry zarządzającej,przedsiębiorców, księgowych, pracowników zajmujących się pozyskiwanie dotacji unijnych oraz wszystkich zainteresowanych sfinansowaniem inwestycji z funduszy unijnych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie telefonicznej i mailowej.
mail: kontakt@kccr.pl
tel.: 797458721, 32 2206826
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie samodzielnego przygotowania wniosków aplikacyjnych i zarządzania projektami Unii Europejskiej oraz ich rozliczania.
Program szkolenia
Etapy pracy nad projektem

Analiza warunków programowych

Narzędzia analizy otoczenia (analiza SWOT, analiza benchmarkingowa- WARSZTATY i ĆWICZENIA)

Określenie celu projektu (Drzewo celów, Martryca logiczna projektu, SMART- WARSZTATY i ĆWICZENIA)

Budżetowanie i podział kosztów (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład unijny i własny, wkład pieniężny i niepieniężny, koszty bezpośrednie i pośrednie)

Etapy rozpatrywania wniosku (preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, lista rankingowa)

Kryteria formalno- merytoryczne przy wyborze projektów

Typy realizacji projektów (systemowy, konkursowy) i wyboru projektów (zamknięty, otwarty)

Części wniosku aplikacyjnego (szczegółowe omówienie merytoryczno- ćwiczeniowe)

Problemy przekrojowe (równość płci, trwałość środowiska, budowanie społeczeństwa informacyjnego)

Szczegółowa charakterystyka grupy docelowej

Rezultaty projektu (twarde i miękkie)

Potencjał projektodawcy i zarządzanie potencjałem

Harmonogram realizacji projektu (błędy, wykres Gantta)

Najczęstsze błędy przy pisaniu wniosku unijnego
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie ma charakter warsztatowy, wykorzystujący aktywne metody angażujące wszystkich uczestników. 75% programu szkoleniowego to stosowane ćwiczenia umiejętności w danym zakresie tematycznym.
Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na sytuacjach z własnego życia, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
umiejętność samodzielnego pozyskiwania dotacji unijnych
znajomość środowiska dotacji UE
umiejętność tworzenia biznesplanu
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Otrzymywane przez uczestników materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.

Usługi powiązane:
szkolenie, drukowane materiały dydaktyczne, indywidualny certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunek, bufet kawowy, indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia
Katarzyna Gaszka , tel 797458721 , kontakt@kccr.pl