Walidacja metod chemicznych i sterowanie jakością badań   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
LK/15/15 Kraków 15 kwietnia 2015
Cel szkolenia
Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
Stosowanie w laboratorium badawczym zwalidowanych metod analitycznych oraz sterowania jakością badań daje gwarancję, że uzyskiwane wyniki badań są wiarygodne i rzetelne. 
Zaprezentowane zostaną zasady walidacji metod chemicznych, zarówno skryningowych jak i potwierdzających. 
Przedstawione zostaną sposoby wyznaczania poszczególnych parametrów metody. 
Omówione zostaną techniki kontroli jakości badań w laboratorium chemicznym.
Program szkolenia
Rozpoczęcie 10:00
Walidacja metod w świetle regulacji prawnych
Podstawowe definicje związane z walidacją metod badawczych
Plan walidacji
Charakterystyka metody
- Liniowość – krzywa kalibracyjna
- Zakres roboczy
- Selektywność/specyficzność
- Granica wykrywalności
- Granica oznaczalności
- Limit decyzyjny
- Zdolność wykrywania
- Poprawność/odzysk
- Precyzja metody
- Odporność metody
- Niepewność
- Efekt matrycy
Prezentacja procesu walidacji metody z zastosowaniem komercyjnego programu RESVAL 
Kryteria identyfikacji analitów dla różnych technik chromatograficznych
Sterowanie jakością badań w laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
Metody wewnętrznego sterowania jakością badań
Karty kontrolne Shewharta
Interpretacja wyników na kartach kontrolnych
Zewnętrzne sterowanie jakością badań
Spójność pomiarowa
Podsumowanie szkolenia, dyskusja
Zakończenie 16:00
Dział Realizacji Szkoleń , tel 814420496