Uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i Internetu - diagnoza i pomoc psychologiczna   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Uzależnienie od Internetu i komputera – definicja i klasyfikacja zjawiska, specyfika zaburzenia oraz diagnoza. 
Szkolenie jednodniowe.
Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną młodzieży uzależnionej.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Karta zgłoszeniowa, droga mailowa, telefoniczne, osobiście w placówce.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów w wiedzę i umiejętności pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, w zakresie skutecznej pomocy terapeutycznej w przezwyciężaniu trudności w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży zproblemem uzależnienia od komputera i Internetu.
Program szkolenia
1.Uzależnienie od Internetu i komputera – definicja i klasyfikacja zjawiska

2. Uzależnienie od Internetu i komputera wśród dzieci i młodzieży – specyfika i skala zjawiska

3. Kryteria diagnostyczne uzależnienia od Internetu

4. Patologiczne używanie Internetu - fazy i etapy rozwoju kontaktów z Internetem

5. Przyczyny spędzania czasu przed komputerem i / lub w sieci

6. Problemy z diagnozowaniem uzależnienia od Internetu

7. Niebezpieczeństwa związane z Internetem

8. Skutki uzależnienia od Internetu i komputera

9. Profilaktyka uzależnienia od Internetu

10. Psychoterapia dzieci i młodzieży uzależnionych od Internetu
a) problemy i kontrowersje związane z psychoterapią dzieci i młodzieży uzależnionych od komputera i Internetu
b) główne zasady stosowane podczas leczenia

11. Praca nad studiami przypadków
Opis metodyki szkolenia
Terminy szkolenia: 10.04.2015
Liczba dni szkolenia: 1
Godziny zajęć: 09:00-16:00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP
Termin zgłoszenia: 2015-04-09
Angelika Laskoś , tel 713323670 , szkolenia@dcp.wroclaw.pl