Uprawnienia do usuwanie wełny mineralnej. Schulung der Arbeit im Kontakt mit der Mineralwolle.   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności 
w zakresie pracy przy montażu, konserwacji i usuwaniu wełny mineralnej.
Opis terminu szkolenia
Zgłoszenie się na szkolenie poprzez serwis ”Inwestycja w kadry” jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu szkoleń dostępnego na stronie www.furtacz.pl.
Program szkolenia
PROGRAM SZKOLENIA:

• rodzaje wełny mineralnej, 
• zastosowanie wełny mineralnej i proces produkcji 
• zagrożenia wynikające z narażenia na kontakt z wełnąmineralną
• zastosowanie środków ochrony indywidualnej
• postępowanie w razie wypadku w sytuacjach awaryjnych
• czas trwania 3h (w godzinach po 45 min)

PROGRAMM DER SCHULUNG:

• Arten der Mineralwolle, 
• Verwendung der Mineralwolle und der Herstellungsprozess 
• Bedrohungen, die aus der Gefährdung durch Kontakt mit Mineralwolle folgen 
• Anwendung der Mittel des individuellen Schutzes 
• Verfahren im Falle von einem Unfall in Notsituationen 
• Dauerzeit 3 h (in Stunden je 45 Min.)
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Certyfikat w języku polskim i angielskim lub niemieckim -HONOROWANE NA TERENIE UE
Dariusz Furtacz , tel 570417254