Unity   Powrót

Minimalna ilość uczestników 4 os.
Maksymalna ilość uczestników 8 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne nieSkrócony opis szkolenia
Prowadzący przeprowadzacza uczestników przez zasadnicze etapy tworzenia gry. Uczestnicy poznają nie tylko podstawy obsługi edytora Unity, budowania w nim sceny swojej gry systematycznie zwiększając stopień trudności, ale również język C#
Adresaci szkolenia
dla osób rozpoczynających pracę w środowisku Unity jak również dla tych, którzy chcieliby wkrótce zacząć karierę zawodową na rynku gier.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenie poprzez stronę www.szkolenia.itmedia.pl lub bezpośrednio u opiekuna szkolenia.
Cel szkolenia
uczestnicy poznają nie tylko podstawy obsługi edytora Unity, budowania w nim sceny swojej gry systematycznie zwiększając stopień trudności, ale również język C# rozpoczynając od podstawowych pojęć aż po pierwsze skrypty kontrolujące grę.
Program szkolenia
Program szkolenia

Przygotowanie Unity do pracy

instalacja
konfiguracja
tworzenie projektu

Zapoznanie z interfejsem i obsługa edytora Unity

poznanie podstawowych paneli edytora
importowanie assetów i zasady przenoszenia assetów
konfiguracja assetów

GameObject

podstawy budowania z komponentów
nawigacja w scenie i w projekcie
łączenie GameObject’ów w hierarchię
aktywacja – deaktywacja całego GameObject’u oraz poszczególnych komponentów

Praca w scenie 3D

umieszczanie assetów w scenie 3D
poruszanie się po scenie i odnajdywanie obiektów
transformacje obiektów i hierarchii obiektów
tryby renderowania sceny dla optymalizacji pracy
warstwy w scenie

Teren

konfiguracja i kształtowanie terenu
przygotowanie tekstur i malowanie terenu
rozmieszczanie roślinności na scenie

Kamera

dodawanie i konfiguracja kamery
wiele kamer w scenie
interaktywne kamery (FPP, TPP, top-down, inne)

Oświetlenie

typy świateł
tryby oświetlenia
wstęp do lightmap
skybox
ambient

Obiekty 3D w scenie

szczegóły importu
tekstury
materiały
collidery

Wstęp do C#

podstawy konstrukcji języka
zasady budowania skryptów C# w Unity
dostęp i korzystanie z dokumentacji
pierwsze skrypty (zmienne, metody, pętle…)

Kompilacja cz.I

dla PC i MacOS
dla internetu
dla platform mobilnych (android, iOS)

Animacja

animacja obiektów
animacja postaci
konfigurowanie i przełączanie animacji

Interfejs graficzny aplikacji

proste i złożone kontrolki GUI
komunikacja kontrolek z aplikacją
skrypty obsługujące GUI

C#

obsługa klawiszy
obsługa gamePadów
przechwytywane informacji o kolizjach obiektów
klikalne obiekty w scenie
operacje na kolekcjach obiektów
komunikacja pomiędzy skryptami

Dźwięki

importowanie
uruchamianie i kontrolowanie
dźwięki 3D

Efekty specjalne

Tips & Tricks

Tworzenie i sterowanie postacią

przygotowanie i import modelu postacią
konfiguracja RIG’a
podpięcie animacji
skrypty kontrolujące postać

Kamera śledząca bohatera

dobór kamery i jego konsekwencje
wykorzystanie gotowych rozwiązań
dostosowanie camery do specyficznych wymagań gry

Opracowanie scenariusza gry

napisanie prostego scenariusza
zaplanowanie sposobu kontroli jego wypełniania
wyłuskanie konkretnych powielających się mechanizmów

Spawning elementów

power-up’y
elementy ekwipunku
bronie, amunicja itp..
metody czasowe, cykliczne i asynchroniczne

HUD dla gry

tworzenie
skrypty aktualizujące

Stany w grze

menu
obsługa zdarzeń
podział gry na poziomu
gameOver
odblokowywanie i wczytywanie nowych leveli
zapisywanie stanu gry

Fizyka w Unity

grawitacja
zderzenia ciał
własności fizyczne materiałów
połączenia fizyczne materiałów
przykładanie siły
przykładanie momentu obrotowego

C#

podstawowe zasady projektowania obiektowego
ciągły proces adaptacyjny
elastyczność kodu
atrybuty w Unity
dyrektywy dla kompilatora

Nawigacja po scenerii

dostępne tereny dla bohatera
koszt przebycia drogi
szukanie ścieżki
omijanie przeszkód statycznych i ruchomych

Kompilacja dla urządzeń mobilnych

adaptacja aplikacji
sterowanie dotykowej
dostosowanie lay-out’u
testowanie na urządzeniach mobilnych
kompilacja krok po kroku

Optymalizacja

najczęściej występujące ”wąskie gardła”
optymalizacja modeli
konfiguracja tekstur, dobieranie wielkości i atlasowanie
współużytkowanie materiałów

Tips & Tricks

pomocne proste skrypty edytorowe
AssetStore
instalacja pluginów
wywoływanie metod z Menu edytora
wyłuskiwanie części pr
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia przy komputerze, większość to ćwiczenia praktyczne poprzedzone teoretycznym wstępem wykładowcy. Szkolenia prowadzone są w małych 5-8 osobowych grupach. Każdy uczestnik ma do dyspozycji samodzielne stanowisko komputerowe.
Aleksandra Cichońska , tel 227432594