Trening Asertywności i Budowania Pewności Siebie Szkolenie Otwarte   Powrót

Minimalna ilość uczestników 1 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

TRENING ASERTYWNOŚCI I BUDOWANIA PEWNOŚCI SIEBIE

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Kontakt z nami:
PERSPECTA 
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk 

tel.: 58 746-38-41 
e-mail.: biuro@perspecta.pl 
www.perspecta.pl
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest wypracowanie u uczestników postaw i zachowań asertywnych. Trening asertywności przygotuje uczestników do wyrażania swojego zdania i emocji w sposób stanowczy i konsekwentny. 
Osoby, które ukończą szkolenie:
• Staną się bardziej pewne siebie.
• Dowiedzą się, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie i zaprezentować się w jak najlepszym świetle.
• Będą potrafiły lepiej słuchać i skutecznie się komunikować.
• Nauczą się, jak bronić się w sytuacji konfliktu i ostrej krytyki.
Program szkolenia
KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA
Reguła pierwszego wrażenia, gestykulacja, mowa ciała – znaczenie i wpływ na rozmówcę. Kanały komunikacji: wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny i dopasowywanie języka do odbiorcy. Rodzaje pytań: zamknięte, otwarte i wyjaśniające. Trening aktywnego słuchania, wykorzystanie parafrazy, odzwierciedlanie uczuć. Określenie własnego stylu komunikacji za pomocą narzędzi psychologicznych. Metody skutecznej komunikacji i utrzymywania pozytywnych relacji w firmie 
i w życiu osobistym. Indywidualne treningi komunikacji i autoprezentacji uczestników szkolenia – praca nad mocnymi i słabymi stronami. 

ASERTYWNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
Pojęcie asertywności, rozróżnianie zachowań asertywnych, biernych i agresywnych. Zalety i funkcje asertywności. Samoocena i pewność siebie jako fundamenty do kreowania asertywności. Trening budowania pewności siebie. Tworzenie komunikatów typu JA, różnice w konstruowaniu sądów ”chcę” 
i ”muszę”. Asertywna wymiana opinii i uczuć: przyjmowanie i wyrażanie ocen negatywnych 
i pozytywnych, konstruktywna krytyka. Obrona swoich praw i przekonań. Praktyczne zastosowanie technik asertywnych - ”zdarta płyta”, ”odroczenie asertywne”, ”asertywne pytanie”, metoda jujitsu. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – analiza.

WYWIERANIE WPŁYWU
Czym różni się asertywność od wywierania wpływu. Kiedy wykorzystywać zachowania asertywne, 
a kiedy wywieranie wpływu? Zasady wywierania wpływu m.in. społeczny dowód słuszności, stopa 
w drzwiach, zasada kontrastu, lubienia. Asertywność, wywieranie wpływu a manipulacja. Indywidualne treningi uczestników – praca nad mocnymi i słabymi stronami.

ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE
Umiejętność budowania granicy w komunikacie asertywnym. Asertywne przyjmowanie ocen, budowanie pozytywnych ocen. Panowanie nad emocjami i stresem w trudnych, konfliktowych sytuacjach. Budowanie umiejętności wyrażania asertywnej krytyki, trening wyrażania uczuć, indywidualne treningi asertywności.
Opis metodyki szkolenia
Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama
Katarzyna Kocur , tel 587463841