Technologia Natryskiwania Cieplnego   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie jest dla :właścicieli warsztatów metalizacyjnych oraz zatrudnionych w nich technologów, mistrzów i brygadzistów, metalizatrów, pracowników nadzoru technologicznego
Cel szkolenia
Cele szkolenia: 
• poszerzenie niezbędnej wiedzy ogólnej umożliwiającej prawidłowe realizowanie technologii natryskiwania cieplnego
• możliwość praktycznego zapoznania się z przebiegiem procesu natryskiwania
Program szkolenia
12.05.2015 (wtorek)

• Powłoki metalowe i metody ich nakładania – 1 h
• Powstanie i rozwój technologii natryskiwania cieplnego w Polsce i na świecie – 1 h
• Zasady procesu natryskiwania cieplnego – 1 h
• Rodzaje metod natryskiwania cieplnego – 2 h
• Projektowanie części i konstrukcji natryskiwanych cieplnie – 1 h
• Technologia natryskiwania cieplnego – 1 h
• Przygotowanie podłoża, obróbka strumieniowo-ścierna – 1 h

13.05.2015 (środa)

• Warunki i parametry natryskiwania cieplnego powłok – 1 h
• Korozja i sposoby jej zapobiegania – 2 h
• Powłoki natryskiwane cieplnie w ochronie przed korozją – 1 h
• Malowanie powłok antykorozyjnych natryskiwanych cieplnie – 1 h
• Natryskiwanie cieplne w regeneracji i w produkcji części nowych – 2 h
• Natryskiwanie cieplne powłok dekoracyjnych (na rzeźbach, pomnikach 
i w ochronie zabytków) – 1 h
• Pokaz natryskiwania w laboratorium IMP – 1h

14.05.2015 (czwartek)

• Właściwości powłok natryskiwanych cieplnie i metody ich badania – 2 h
• Bezpieczeństwo i higiena pracy procesów natryskiwania cieplnego, ochro-na środowiska – 2 h
• Normalizacja procesów natryskiwania cieplnego – 1 h
• Kierunki rozwoju natryskiwania cieplnego (materiały, technologie, urzą-dzenia) – 1 h
Opis metodyki szkolenia
wykłady i ćwiczenia
Marzenna Michalska , tel 225602526