Techniki zarządzania sobą w czasie - organizacja, efektywność osobista, planowanie - Human Skills   Powrót

Minimalna ilość uczestników 1 os.
Maksymalna ilość uczestników 13 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Czas jest na wagę złota, bo musimy nadążyć z połączeniem życia zawodowego z prywatnym. Nie damy rady bez skutecznego zarządzania własnym czasem i efektywnością. Dowiemy się, jak wyznaczyć priorytety jak zmotywować się do pracy, jak gospodarować czasem.
Opis terminu szkolenia
Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 - 16:00 z przerwą na lunch.
Adresaci szkolenia
Osoby pracujące w korporacjach, administracji publicznej oraz w firmach prywatnych, pracujące z zespołem, zarządzające zespołem i delegujących zadania oraz które chcą zwiększyć swoją efektywność bazując na sprawdzonych technikach.
Forma przyjmowania zgłoszeń
W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerem tel. (22) 2242195, (22) 2242196 lub drogą mailową biuro@humanskills.pl
Cel szkolenia
CELE SZKOLENIA
uświadomienie uczestnikom nawyków z zakresu własnej efektywności,
uświadomienie uczestnikom znaczenia poprawnego ustalania celów, weryfikacji postępów, analizy słabszych stron w kontekście podnoszenia własnej efektywności,
uświadomienie uczestnikom sensu zarządzania energią własną oraz energią pracowników w celu zwiększenia efektywności indywidualnej i zespołowej,
poznanie znaczenia siły poprawnej komunikacji w delegowaniu zadań pracownikom, wyznaczania celów i weryfikowania postępów poszczególnych członków zespołu,
przekazanie skrzynki narzędziowej z zakresu zarządzania pracą w czasie zawierającej zbiór tradycyjnych i nowoczesnych metod (zgodnie ze stylem zachowań danej osoby).

KORZYŚCI
nabycie umiejętności identyfikowania własnych ”złodziei czasu”, nieefektywnych nawyków, oszczędności poznawczej itp.,
podniesienie efektywności własnej i pracowników w zakresie planowania i organizacji pracy,
poznanie reguł pozwalających efektywnie planować czas,
maksymalizacja efektywności,
nabycie umiejętności tworzenia realistycznych planów w kontekście życia zawodowego,
pobudzenie do zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i opracowanie indywidualnego planu zastosowania w pracy możliwych metod.
Program szkolenia
PROGRAM SZKOLENIA

09:00 – 09:15 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników
09:15 – 10:20 Audyt stylu zarządzania
1. Ćwiczenie grupowe – 2 minuty - omówienie z grupą.
2. Przedstawienie wzoru zarządzania czasem.
3. Motywacja, – dlaczego warto zarządzać czasem – dyskusja grupowa.
4. Siła nawyku – pobudzenie świadomości uczestników.
5. Definicja i diagnoza osobistych złodziei czasu – ćwiczenie indywidualne.
6. Etapy definiowania celów – autoanaliza wraz z omówieniem wyników.
7. Autodiagnoza zasobów czasowych – ćwiczenie indywidualne.
8. Analiza błędów w zakresie planowania czasu – ćwiczenie indywidualne.
9. Analiza SWOT w kontekście potencjału zarządzania własnym czasem – ćwiczenie indywidualne.
10. Lista spraw niedokończonych – ćwiczenie indywidualne, na bazie którego zostanie przećwiczona skrzynka narzędziowa w zakresie zarządzania czasem.
11. Omówienie dziesięciu etapów zarządzania czasem – ćwiczenie indywidualne, dyskusja grupowa.
10:20 – 10: 30 Przerwa
10:30 – 12:00 Techniki zarządzania czasem – skrzynka narzędziowa
1. Test umiejętności organizowania czasu – ćwiczenie indywidualne, omówienie.
2. Zasady planowania pracy – omówienie.
3. Uzależnienie od pośpiechu oraz zakłócenia w pracy – omówienie, dyskusja grupowa.
4. Zasady dbania o własną efektywność a zarządzanie czasem – fizjologia, złota godzina, efekt piły, zasada Żaby – omówienie.
5. Zasady zarządzania przestrzenią pracy – wygląd biurka, segregacja dokumentów – omówienie, przykłady.
6. Prokrastynacja (syndrom studenta) oraz efekt Parkinsona (efekt drożdży)– ”pomyślę o tym jutro” Scarlet O’Hary – omówienie case”u, dyskusja z grupą.
7. Zasada Vilfredo Parteo 80/20 w kontekście ustalania priorytetów i ważności zadań – omówienie na podstawie przykładu, dyskusja z grupą.
8. Zasada 60/40 w kontekście planowania czasu pracy oraz ustalania buforu czasowego z uwzględnieniem czynnika nieprzewidywalności – planowanie rezerw – omówienie, dyskusja z grupą.
9. Techniki definiowania celów wraz z omówieniem ustawiania celów krótko, średnio i długoterminowych – ćwiczenie indywidualne, omówienie.
10. Zastosowanie techniki SMART-er – ćwiczenie indywidulane, omówienie.
11. Technika Vonegutta w zakresie realizacji celów – ćwiczenie indywidualne, omówienie.
12. Techniki zarządzania priorytetami – zasada ABCDE, zasada WARTO, zasada okrągłego segregatora, zasada ALPEN – ćwiczenie indywidualne, omówienie.
13. Analiza czasu ”wrzutek” w kontekście planowania czasu pracy – omówienie, dyskusja z grupą.
14. Zasada 3-5 minut w kontekście realizacji mini zadań – omówienie.
15. Zasady ustawień poczty email w kontekście zarządzania czasem – prezentacja, omówienie, dyskusja z grupą.
16. Cotygodniowy przegląd zadań i check listy – omówienie, dyskusja z grupą.
12:20 – 12:30 Przerwa
12:30 – 13:10 Praktycznie zastosowanie omówionych technik
1. Matryca Eisenhowera – pilne, niepilne, ważne, nieważne – omówienie, dyskusja z grupą;
2. Ćwiczenie praktyczne. Uczestnicy pracują indywidulanie nad praktycznym wykorzystaniem omówionych technik zarządzania czasem. Omówienie z trenerem.
13:10 – 13:50 Przerwa obiadowa
13:50 – 15:30 Zarządzania czasem a relacje interpersonalne
1. Zasady komunikowania zadań z uwzględnieniem świadomości kompetencji, obowiązków służbowych oraz terminowania– ćwiczenie grupowe; omówienie, dyskusja z grupą.
2. Asertywność w zakresie zarządzania czasem czyli kiedy odmawiać a kiedy pomagać? – omówienie, dyskusja z grupą.
3. Zasady delegowania zadań – ćwiczenie indywidualne, omówienie.
4. Zasady organizowania efektywnych spotkań – uświadomienie uczestnikom jak ważny jest dzień, pora, miejsce spotkania i określone role.
15:30 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i wypracowanie przez uczestników check-listy
Opis metodyki szkolenia
METODA SZKOLENIOWA
1. Szkolenie z zakresu technik zarządzania czasem jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).
2. Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym na bazie którego będą mogli przećwiczyć techniki zarządzania czasem.
3. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy pod kątem efektywności osobistej oraz otrzymają feedback od trenera w zakresie dedykowanych technik z zakresu zarządzania czasem.
4. Trener będzie przedstawiał techniki zarządzania czasem zgodnie z trzema kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.
5. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, analiza przypadków.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Realizacja szkolenia jednodniowego w siedzibie firmy Human Skills.
Warunki ukończenia szkolenia
Uczestnictwo w szkoleniu.
Biuro Human Skills , tel 222242195 , biuro@humanskills.pl