Techniki sprzedaży - obsługa klienta   Powrót

Minimalna ilość uczestników 3 os.
Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie umożliwia zaplanowanie i organizowanie pracy własnej na stanowisku sprzedawcy.
Opis terminu szkolenia
czwartek
Adresaci szkolenia
Szkolenie prowadzone w celu usprawnienia pracy sprzedawcy, przedstawicieli handlowych, osób pracujących w handlu - sprzedaży, działach obsługi klienta, osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obsługi klienta, sprzedaży.
Forma przyjmowania zgłoszeń
e-mailowo i telefonicznie
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest doskonalenie standardów handlowych na poszczególnych etapach rozmowy – od przygotowania się do wizyty u klienta, umówienie się na spotkanie, analizę potrzeb, przedstawienie oferty, poznanie technik sprzedaży podczas obsługi klienta.
Program szkolenia
1. Przygotowanie się do spotkania handlowego
2. Budowanie i planowanie baz klientów
3. Nawiązywanie relacji
4. Rozpoznanie potrzeb klientów
5. Prezentowanie produktu / oferty
6. Pytania otwarte i zamknięte
7. Techniki sprzedaży
8. Obsługa posprzedażowa
Opis metodyki szkolenia
warsztaty
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Zapraszamy na szkolenie otwarte. 

Cena zawiera: 
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN

Organizujemy również szkolenia zamknięte na zlecenia Firm.
Warunki ukończenia szkolenia
uczestnictwo w szkoleniu
Joanna Marszałkowska , tel 669126348 , maticonsulting_szkolenia@op.pl