Techniki Sprzedaży i Obsługa Klienta Szkolenie Otwarte   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk 
tel.: 58 746-38-41 
e-mail.: biuro@perspecta.pl 
www.perspecta.pl
Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do kontaktu z klientem. Uczestnicy szkolenia:
• Zapoznają się ze standardami obsługi klienta
• Nauczą się, jak zbudować dobre pierwsze wrażenie i skutecznie komunikować się w biznesie
• Poznają rożne typy klientów i dowiedzą się, jak radzić sobie w interakcjach z każdym z nich
• Przejdą trening wykorzystania różnych technik sprzedaży
• Nauczą się tworzyć atrakcyjne oferty handlowe
• Poznają sposoby pozyskiwania klientów
• Dowiedzą się jak negocjować, by osiągnąć jak najlepszy efekt
Program szkolenia
STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA
Kluczowe kompetencje pracowników działu sprzedaży, standardy obsługi telefonicznej, elektronicznej 
i bezpośredniej Klientów, sprzedaż produktów vs sprzedaż usług – słowa kluczowe w podejściu do Klienta.

KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA
Skuteczna komunikacja w biznesie, wywieranie pozytywnego wrażenia, efektywne metody komunikacji, zasady autoprezentacji, gestykulacja podczas obsługi Klienta, trening aktywnego słuchania, pytania zamknięte i otwarte i ich wpływ na obsługę Klienta, umiejętność parafrazowania, dowartościowywanie, indywidualne treningi autoprezentacji i komunikacji uczestników szkolenia.

WYWIERANIE WPŁYWU I ASERTYWNOŚĆ W KONTAKCIE Z KLIENTEM
Zasady wywierania wpływu w sprzedaży m.in. społeczny dowód słuszności, ekspert, zasada lubienia, stopa w drzwiach, psychologia manipulacji oraz zastosowanie w kontakcie z Klientem. Zasady asertywności, różnica między asertywnością, a wywieraniem wpływu, zachowania asertywne, agresywne, bierne i manipulujące oraz ich wpływ na Klienta, techniki asertywności, komunikaty typu Ja, zdarta płyta, metoda jujitsu, trening budowania pewności siebie, asertywna krytyka, asertywna odmowa. Indywidualne treningi pozwalające na wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy praz praca nad mocnymi słabymi stronami uczestników.

POZYSKIWANIE KLIENTA
Źródła pozyskiwania klientów, bazy danych, promocje, reklama, dopasowanie oferty do Klienta. Zasady opracowywania oferty handlowej, kolorystyka, czcionka, logo, dobór słów kluczowych, najczęstsze błędy w tworzeniu ofert. Indywidualne opracowywanie ofert handlowych uczestników szkolenia.


TYPY KLIENTÓW I TECHNIKI SPRZEDAŻY
Klient asertywny, bierny, agresywny, rozmowny, dopasowanie kanałów komunikacyjnych do różnych typów klientów, sprzedaż produktów za pomocą zasady cecha-zaleta-korzyść, metoda kanapki, metoda oszczędnościowa, metoda porównania. Wyznaczanie celu sprzedażowego za pomocą zasady SMART. 


SYTUACJE TRUDNE W KONTAKCIE Z KLIENTEM
Klient zdenerwowany i sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, metoda ASAP i jej skuteczne wykorzystanie, reklamacje oraz zwroty przydatne w trudnych sytuacjach. Udzielanie pisemnych odpowiedzi na reklamacje – zwroty i słowa kluczowe. Indywidualne treningi uczestników pozwalające na wykorzystanie technik sprzedaży.
Opis metodyki szkolenia
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Termin szkolenia: 27.06.2015 oraz 28.06.2015
Koszt uczestnictwa: 599 PLN
Koszt uczestnictwa zawiera: 2 dni szkoleniowe (w godzinach 8-14 każdego dnia), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.
Katarzyna Kocur