Techniki skutecznego zapamiętywania - trening   Powrót

Minimalna ilość uczestników 1 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Zapraszamy Państwa do udziału w profesjonalnym treningu technik zapamiętywania przeznaczonym dla starszej młodzieży i osób dorosłych.
Adresaci szkolenia
Osoby dorosłe pragnące zwiększyć swoją efektywność zawodową oraz sprawność w nauce i pracy o charakterze intelektualnym, w szczególności, osoby zmuszone do przyswajania dużej ilości informacji, dysponujące czasem 30-45 min. dziennie na ćwiczenia.
Forma przyjmowania zgłoszeń
- Zgłoszenia na adres biura: kontakt@superumysl.pl
- Zapisy poprzez formularz na stronie pod adresem: http://www.superumysl.pl/treningi/6/trening_pami%C4%99ci
Cel szkolenia
*
- Bywa, że tracisz orientację w nadmiarze spraw do załatwienia?
- Zapominasz imiona osób przed chwilą poznanych (lub inne informacje o nich)?
- Uczysz się wolniej, niż tego oczekujesz?
- Zapominasz daty, terminy spotkań, hasła, PIN-y, duże liczby?
- Musisz na pracę umysłową poświęcać więcej czasu niż planujesz?

Ten trening jest po to, aby to zmienić.
Wyćwiczysz pamięć, myślenie, nauczysz się stosować narzędzia pracy umysłowej – to wszystko już dawno powinno ułatwiać Ci życie.

Ten trening wyróżniają szczególnie dogodne warunki dla ćwiczących:
– ćwiczą kiedy chcą (np. poza pracą - dostęp do treningu 24h/dobę przez 7dni/tydz.), gdzie chcą (np. we własnym domu) i tyle czasu, ile potrzebują dla osiągnięcia założonego efektu.
- korzystają ze stałej, życzliwej, aktywnej pomocy i opieki doświadczonego trenera.
- dysponują czasem treningu w pełni wystarczającym do ugruntowania poznawanych umiejętności w stopniu zapewniającym naturalne posługiwanie się nimi.
Program szkolenia
Ten trening, to nauka całkiem nowych metod i sposobów przyswajania wiedzy - zupełnie inny, nieporównywalny z tradycyjnym (wkuwanie, powtarzanie) poziom efektywności.

Program treningu zawiera:

1. Wiedzę o zasadach i warunkach efektywnego posługiwania się własną pamięcią i wyobraźnią.
2. Trening rozwijający sprawności i umiejętności niezbędne w pracy skojarzeniowo – wyobrażeniowej.
3. Naukę technik skojarzeniowo – wyobrażeniowych.
4. Trening w zapamiętywaniu skojarzeniowo – wyobrażeniowym.
5. Ćwiczenia w zakresie metod efektywnego przyswajania wiedzy.
6. Trening zapamiętywania z wykorzystaniem mnemotechnik.
7. Ćwiczenia w obrębie zastosowań poznanych, skojarzeniowo - wyobrażeniowych technik pamięciowych.
8. Trening w zakresie metod poprawy koncentracji i zwalczania roztargnienia.
9. Naukę osiągania stanu czujnej relaksacji (relaxed concentration) polepszającej skuteczność uczenia się oraz pracy umysłowej.
10. Ćwiczenia w zakresie podstaw praktycznych metod walki ze stresem, a także sposobów szybkiego wypoczynku i regeneracji organizmu.

Program obejmuje praktyczne zapamiętywanie:
* słówek i zwrotów z języków obcych, słów obcego pochodzenia,
* trudnych nazw, terminów, skrótowców, reguł,
* nazwisk i imion w połączeniu z twarzami,
* prostych treści; np. planów, streszczeń, list z anegdotami,
* trudnych materiałów; np. artykułów, przemówień, referatów, przepisów prawa,
* dużych liczb i wszelkich danych z liczbami i symbolami (daty, wydarzenia, numery telefonów, terminy spotkań, hasła, PIN-y, kody, nr-y kont, wzory, etc.),
* wszelkich zestawień, systematyk i klasyfikacji, schematów, zawartości tabel,
* i wiele więcej...

Dodatkowo, dla firm: specjalny dobór zaawansowanych ćwiczeń praktycznych pod kątem profilu działania, konkretnych problemów firmy i zakresu obowiązków pracowników.

Szczegółowy program dostępny jest w sylabusie kursu na stronie http://SuperUmysl.pl

Cały trening trwa przez ok. 100 godz. rozłożonych w ciągu 160 dni kalendarzowych.
Opis metodyki szkolenia
Trening prowadzony poprzez Internet za pomocą systemu edukacyjnego platformy e-learningowej, oraz komunikatorów, e-mail i innych kanałów komunikacji.
Zajęcia mają charakter treningu umiejętności – po prezentacji podstawowych treści, uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne (bez presji otoczenia – trening odbywa się we własnym domu). Rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności, uczą się samodzielnie kierować własnym rozwojem.
Inne stosowane metody dydaktyczne to: analiza przypadku, grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów, symulacje, gry, dyskusja moderowana.
Równolegle, uczestnicy korzystają ze stałej, życzliwej, aktywnej pomocy i opieki trenera. Trener pomaga każdemu z uczestników zajęć w stworzeniu indywidualnej ścieżki poprawy pamięci i własnej efektywności.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Kwalifikacje potwierdza zaświadczenie o ukończeniu treningu.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
- analizy potrzeb szkolonej grupy,
- dostępu osoby uprawnionej do systemu w celu nadzoru przebiegu i wyników treningu,
- raportu po szkoleniu,
- analizy efektywności treningu,
- konsultacji po treningu.
Warunki ukończenia szkolenia
Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu treningu są następujące:
- czynny udział w treningach zgodnie z zaleceniami oraz przez cały okres kursu,
- wykonanie z sukcesem ćwiczeń treningu.
Krzysztof Pietraszek , tel 124447282