TECHNIKI MANIPULACJI I PERSWAZJI - WYWIERANIE WPŁYWU - BUSINESS STUDIO   Powrót

Minimalna ilość uczestników 3 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Firma szkoleniowa BUSINESS STUDIO, pragnie zainteresować Wszystkich Państwa, którzy chcą poprawić, bądź nabyć umiejętności związane technikami wywierania wpływu.
Adresaci szkolenia
Wszyscy, którzy chcą poznać najbardziej skuteczne techniki wpływu oraz metody obrony przed manipulacją ze strony otoczenia.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Telefonicznie - nr 691 205 004 lub wysyłając formularz zgłoszeniowy na stronie www.business-studio.pl
Cel szkolenia
Celem programu szkoleniowego jest:

- Poznanie gier manipulacyjnych.
- Opanowanie technik obrony przed niekorzystnym wpływem innych osób.
- Zdobycie umiejętności odczytywania rzeczywistych przesłanek zachowań ludzkich.
- Poznanie reguł psychologicznych, na których opierają się techniki manipulacyjne.
- Poznanie sekretnych technik manipulacyjnych.
- Poznanie technik obrony przed manipulacjami.

A także zapoznanie z:

- TECHNIKAMI profesjonalnej autoprezentacji i prezentacji w wystąpieniach publicznych.
- ZASADAMI konstruowania prawidłowej prezentacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niezbędne elementy pomagające w prawidłowym procesie komunikacji podczas wystąpień publicznych.
- NARZĘDZIAMI pozwalającymi na utrzymywania i skupiania uwagi audytorium przez oratora.
- INFORMACJAMI związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną, która w korzystny sposób wpływa na prezentację.
- ZAGADNIENIAMI z zakresu języka ciała oraz interakcji pomiędzy prelegentem a audytorium.
- TECHNIKAMI prawidłowego wykorzystania emocji podczas wystąpień publicznych.
- RETORYKĄ - sztuką perswazyjnego języka, która ma decydujący wpływ na pozytywny wizerunek prelegenta.
Program szkolenia
I DZIEŃ

FUNDAMENTY ŚWIADOMOŚCI
- Świadomy wstęp do tajników wiedzy.
- Człowiek jako istota społeczna.
- Prawdy głęboko ukryte.
- Społeczne maski.
- Prawidłowe definicje rzeczywistości.

WSZELKIE ASPEKTY MANIPULACJI
- Kiedy jesteśmy manipulowani?
- Sztuka wojny w obecnym świecie.
- W poszukiwaniu prawdy. Fakty, których wolimy nie znać.
- Fizjologia i psychologia zachowań.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
AUTOPREZENTACJA I PREZENTACJA
- Wygląd zewnętrzny.
- Autoprezentacja i prezentacja.
- Mowa ciała – gest, mimika, ton głosu, poruszanie się.
- Wpływ ciała na umysł.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA
SIŁA I SŁABOŚĆ GNIEWU
TECHNIKI MANIPULACJI
- Rodzaje manipulatorów.
- Manipulacje odwołujące się do emocji.
- Manipulacje odwołujące się do wartości.
- Manipulacje bazujące na samoocenie.
- Manipulacje bazujące na automatyzmach.
- Manipulacje obrazem i umysłem.
- Siła pauzy.
- Retoryka. Techniczne przykłady wpływu na Twoje decyzje.
- Manipulacja językowa.
- Wzmacnianie wiarygodności prawdziwych przekazów.
- Submodalności, automatyzmy, metaprogramy.
- Filtry.

II DZIEŃ

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MANIPULACJI
MANIPULACJE DLA TWOJEGO DOBRA
TECHNIKI AKTORSKIE
- Szybkie wchodzenie w wyznaczone zadania.
- Rozdzielanie zadań i ról.
- Budowanie postaci.
- Aktorski dystans.

ETYKA ZAWODOWA
- Rachunek zysków i strat.
- Słabe i mocne strony NLP.

TECHNIKI OBRONY
- Pancerz ochronny.
- Jak odmawiać?
- Ćwicz asertywność.
- Wycisz szum informacyjny.
- Sposoby na dystans emocjonalny.

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE MANIPULATORSKIE
”Konferencja prasowa z prowadzącym” – seria pytań do wykładowcy.
Podsumowanie szkolenia.

Więcej informacji na stronie www.business-studio.pl
Opis metodyki szkolenia
Podczas zajęć trener wykorzystuje aktywne formy nauczania, takie jak:

- ćwiczenie wprowadzające,
- case study,
- ćwiczenia synergiczne.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
W rezultacie uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające:

- tak wpłynąć na rozmówcę, by uwierzył, że białe jest czarne.
- obronić się, gdy ktoś uparcie próbuje nas przekonać, że czarne to białe.
- zachować spójność pomiędzy retoryką a mową ciała, aby uwiarygodnić swój przekaz.
Agata Błaszkiewicz , tel 691205004