Szkolenie z języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkoła Języków Obcych – Centrum Edukacj Edulang Gradowska Jolanta, z siedzibą w Świdnicy. Zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego na kurs języka angielskiego w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymaganiami MEN.
Opis terminu szkolenia
Szkolenie trwa od drugiej połowy marca do końca sierpnia. Proponowany termin zajęć to poniedziałek i środa oraz kilka spotkań konwersacyjnych w soboty. Łącznie 150 godzin szkoleniowych / 120 godzin 60 minutowych. Spotkania minimum dwa razy w tygodniu po 90 min. Szczegółowy harmonogram do ustalenia z grupą szkoleniową. Możliwe zorganizowanie szkolenia w siedzibie klienta.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z organizatorem.
Cel szkolenia
Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej podniesienie kwalifikacji językowych do poziomu B1.

2 w/w Rozporządzenia zmieniona podstawa programowa będzie stosowana:

od dnia 1 września 2014 roku - fakultatywnie do wszystkich lub niektórych oddziałów w przedszkolu lub dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie, na podstawie decyzji Dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, w zależności od możliwości organizacyjnych placówki;
od dnia 1 września 2015 roku - obligatoryjnie do wszystkich dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie, czyli do grup 5-latków;
od dnia 1 września 2017 roku - obligatoryjnie do wszystkich oddziałów w przedszkolu lub dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie.
Program szkolenia
Program szkolenia udostępniany przez organizatora.
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia stacjonarne w naszej szkole lub na terenie siedziby klienta.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Świadectwo znajomości języka obcego udokumentowane certyfikatem i pozwalające na nauczanie języka obcego w przedszkolu na poziomie co najmniej podstawowym. Warunkiem koniecznym jest zdobycie kwalifikacji do poziomu B1 do 2020 roku.
Grzegorz Olszowik , tel 885015505 , biuro@centrumedukacji.com.pl