Szkolenie Podstawowe Lean Management   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie wprowadzające do zarządzania wg filozofii lean.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ”chudego” zarządzania.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem formularza http://www.incert.pl/kontakt/zgloszenie-na-szkolenie
Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami filozofii lean oraz poznanie podstawowych metod i narzędzi stosowanych w ”chudym zarządzaniu”.
Program szkolenia
1. Filozofia Lean Manufacturing
- Podstawy metodologii
- Tradycyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, a podejście Lean
- Toyota Way
- Cel
- Korzyści
- Bariery wdrożenia
- 3*M – Muri, Mura, Muda
- 7 rodzajów marnotrawstwa
- Założenia Lean Management
- Etapy wdrożenia
- 5 etapów odchudzania przedsiębiorstwa
- Podstawowe techniki i narzędzia m.in. 5S, Kaizen

2.Metoda 5S
- Gra 5S
- Cel
- Idea
- Korzyści
- Zasady
- Etapy wdrożenia: Selekcja, Sortowanie, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina

3.Zarządzanie w kulturze Lean Management
- Praca zespołowa
- Wybór zespołu
- Etapy formowania zespołu
- Rola lidera Lean Management
- Cechy efektywnego zespołu
- Cechy nieefektywnego zespołu Lean Management
- Spotkanie zespołu, komunikacja
- Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji za pomocą narzędzi: burza mózgów, FMEA, Diagram Ishikawy, metoda 5*Why, Szeregowanie priorytetów
Opis metodyki szkolenia
wykłady/warsztaty/ćwiczenia
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Uczestnicy kończąc szkolenie będą posiadali podstawową wiedzę na temat filozofii Lean, a także będą znali podstawowe narzędzia i metody stosowane w Lean Management.

Po zdaniu testu końcowego uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Specjalna cena dla Studentów: 553,50 zł brutto!

Rabat przy wcześniejszym zapisie (minimum 14 dni przed szkoleniem) - 10%

Zniżki przy zapisach grupowych - już od 2 osób - 10 %. Powyżej 3 osób - cena negocjowana.

Rabat dla stałych klientów INCERT - 10%
Warunki ukończenia szkolenia
Zaliczenie testu końcowego.
Martyna Wenszka , tel 914694553 , szkolenia@incert.pl