Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami   Powrót

Minimalna ilość uczestników 1 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Opis terminu szkolenia
Szkolenie odbędzie się w terminie 24.03.2015, w godz. 09.00-15.30. Materiały do tzw. samokształcenia kierowanego zostaną przesłane na podany przez Państwa adres mailowy lub pocztą w dniu 18.03.2015.
Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, (w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami) i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i in.).
Forma przyjmowania zgłoszeń
Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu dostępny jest na stronie www.worktraining.pl.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Program szkolenia
Poruszane zagadnienia:

1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;

2. identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;

3. organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;

4. analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka;

5. organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy;

6. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy;

7. skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników);

8. problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują drogą elektroniczną materiały szkoleniowe. W dniu szkolenia odbywają się 8-godzinne konsultacje ze specjalistami ds. bhp i ppoż. zakończone egzaminem testowym.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Uczestnicy otrzymują zaśwadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Dla pracodawców, którzy od niedawna zatrudniają pracowników, dodatkowe konsultacje z zakresu prawa pracy obejmujące wybrane zagadnienia tj.: zatrudnianie pracowników, wymagane dokumenty, akta personalne, dokumentacja pracownicza, przygotowanie się do kontroli PIP.
Warunki ukończenia szkolenia
Uczestnictwo w szkoleniu oraz zdanie końcowego egzaminu testowego.
Anna Kozieł , tel 784689613 , szkolenia@worktraining.pl