Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na wszystkich stanowiskach   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne nieSkrócony opis szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracownikó i prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i odób kierujących zespołem oraz pracowników na stanowiskach:
administracyjno-biurowych
inżynieryjno-technicznych
robotniczych
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo, telefoniczne lub poprzez wypełnienie formularza.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnejwiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzy w zakresie kształtowania warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.
Program szkolenia
Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego BHP na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Grzelak Judyta , tel 512652799 , j.grzelak@wojteczek.pl