System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - podstawy PN-N-18001/BS OHSAS 18001   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001 - podstawy. 
Szkolenie jest wstępnym etapem przygotowującym do szkolenia właściwego dla Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i menadżerów firm pragnących wdrażać System Zarządzania BHP, Specjalistów ds. zarządzania, którzy pragną zaznajomić się z zagadnieniami BHP, oraz Specjalistów ds. BHP pragnących pogłębić swoją wiedzę.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.
Program szkolenia
Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje:

* Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
* Omówienie wymagań systemu zarządzani wg PN-N-18001 i wymagań prawnych w Polsce i UE
* Omówienie procesu opracowywania systemu zarządzania BHP
* Podstawy tworzenia dokumentacji
* Dokumentowanie systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001
* Ocena systemu i działania naprawcze
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie teoretyczno-praktyczne prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów TÜV Rheinland Group
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie TÜV o nabytych kompetencjach.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Cena obejmuje:

* udział w szkoleniu
* noclegi w pokoju jednoosobowym
* pełne wyżywienie
* profesjonalne materiały szkoleniowe
* certyfikat/zaświadczenie
Justyna Wodzińska , tel 322732182 , justyna.wodzinska@pl.tuv.com