Studium Coachingu MLC - edycja wiosenna 2015   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Studium Coachingu MLC jest kompleksowym szkoleniem certyfikacyjnym, akredytowanym przez Izbę Coachingu. Ma za zadanie przygotować uczestników do samodzielnego prowadzenia coachingu. Oferowana szkoła coachingu ma charakter wysoce praktyczny.
Adresaci szkolenia
Studium Coachingu MLC jest adresowane do osób, które:
- chcą nauczyć się tego nowego, nowatorskiego i uniwersalnego zawodu,
- pragną opanować całościowy system pomagania poszczególnym ludziom i zespołom w podnoszeniu ich efektywności.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową: www.coaching.edu.pl
Cel szkolenia
Kurs koncentruje się na rozwijaniu:

- umiejętności interpersonalnych coacha,
- pogłębionego rozumienia problemów zgłaszanych przez klienta,
- inicjowania procesu zmiany adekwatnego do zdefiniowanego przez klienta celu.
Program szkolenia
Czego się nauczysz?

Wszechstronnego i samodzielnego prowadzenia coachingu:
- w organizacjach i osobistego (life coaching),
- indywidualnego i zespołowego.

Autorskiego, sprawdzonego w czasie 20-letniej praktyki podejścia, które powstawało razem z coachingiem w Polsce:

- skutecznych technik wprowadzania zmian dopasowanych do potrzeb konkretnego klienta,
- umiejętności pracy z poziomami funkcjonowania człowieka oraz organizacji.

Rozwiną się także Twoje umiejętności interpersonalne przydatne w innych zawodach (np. w pracy menedżera) oraz uzyskasz wiedzę, którą możesz wykorzystywać w pracy konsultanta.
Opis metodyki szkolenia
Studium Coachingu MLC składa się z dwóch części: części szkoleniowej oraz z części poświęconej samodzielnej praktyce w roli coacha. Wszystkie elementy programu zawarte są w cenie kursu.

W części szkoleniowej uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia coachingu. Ponadto na tle grupy, w bezpiecznym otoczeniu i przy wsparciu doświadczonych coachów, ćwiczą prowadzenie pierwszych pełnych sesji coachingu.

W części poświęconej samodzielnej praktyce uczestnicy rozpoczynają pracę z realnymi klientami, otrzymując w tym pełne wsparcie ze strony kadry Studium Coachingu MLC. Dzięki temu wynikiem całości programu Studium jest realne funkcjonowanie zawodowe uczestników w roli coacha.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Certyfikat MLC potwierdza kompetencje zawodowe coacha jako osoby w pełni wykwalifikowanej i przygotowanej do samodzielnego prowadzenia coachingu indywidualnego i zespołowego. Certyfikat MLC spełnia ponadto wymagania szkolenia stawiane przez Izbę Coachingu oraz ICF, co oznacza, że by uzyskać indywidualną akredytację w tych organizacjach, nie trzeba realizować już innych szkoleń.
Milena Jędrych , tel 226970138