Środki unijne dla sektora publicznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Nasze szkolenie jest odpowiedzią dla wszystkich osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat korzystania z dofinansowania z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych i pracowników sektora publicznego, którzy zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS i EFRR).
Forma przyjmowania zgłoszeń
fax na nr 22 270 24 85
mail na zgloszenia@goldentraining.pl
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom zasad realizacji projektów sektora zdrowia w ramach Nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać.
Program szkolenia
1. Nowa filozofia i układ programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020.
2. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – nie tylko POIŚ dla sektora publicznego:
Projekty inwestycyjne w ramach POIŚ, POPW i RPO.
Projekty informatyczne w ramach POPC i RPO.
Projekty zwiększania zdolności instytucjonalnych i sprawność administracji publicznej w ramach POWER.
Projekty edukacyjne i rozwojowe w ramach POWER i RPO.
3. Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020:
Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje.
Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna.
Realizacja wskaźników warunkiem uzyskania dofinansowania.
4. Zasady wyboru projektów:
Tryby wyboru projektów.
Zasady i kryteria wyboru projektów.
Procedura odwoławcza.
5. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020:
Zakup środków trwałych dla potrzeb projektu.
Trwałość projektu - istotne zmiany.
Wynagrodzenie personelu - istotne zmiany.
Uproszczone formy rozliczania wydatków.
6. Dyskusja i konsultacje z trenerką.
Anna Chmielewska , tel 224688887 , ac@goldentraining.pl