Sprzedaż i nowoczesny marketing usług hotelowych   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne nieSkrócony opis szkolenia
*pokażemy skuteczne techniki i narzędzia sprzedaży,
* wdrożymy elementy efektywnej komunikacji, które są podstawą sukcesu sprzedażowego,
* nauczymy budowania trwałych relacji z klientami,
Adresaci szkolenia
Pracownicy działów sprzedaży i marketingu, kadry zarządczej małych i średnich przedsiębiorstw hotelowych. W szkoleniu mogą również uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematyką objętą programem szkolenia.
Program szkolenia
1.Proces sprzedażowy i jego etapy
2.Efektywna komunikacja jako podstawa sukcesu sprzedaży 
3.Techniki sprzedaży usług hotelowych
4.Projektowanie pakietów usług w oparciu o język korzyści
5.Marketing hotelowy- zasada 7P 
6.Segmentacja rynku, określenie rynków docelowych i specjalizacji a dostosowanie strategii marketingowej
7.Kanały dystrybucji 
8.Trendy w marketingu hotelowym
Opis metodyki szkolenia
Wykład, prezentacja, dyskusja kierowana, analiza przypadków, ćwiczenia.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
Tomasz Kołodziej , tel 525626061