Sposób pozyskiwania klienta i organizacja sprzedaży   Powrót

Minimalna ilość uczestników 3 os.
Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą gruntowną wiedzą jak postępować aby pozyskać klienta, co zrobić aby go utrzymać, jak budować pozytywny wizerunek
Opis terminu szkolenia
środa
Adresaci szkolenia
Obsługa klienta, sprzedawcy, przedstawiciele handlowi i inni. Szkolenie dla firm oraz dla osób indywidualnych. Szkolenie przeznaczone dla tych, którzy związani są lub będą zajmować się handlem, pracują lub będą pracować z Klientami, dla osób podejmujących
Forma przyjmowania zgłoszeń
e-mailowo lub telefonicznie
Cel szkolenia
Pomoże w pozyskiwaniu klientów oraz w ich utrzymaniu. Szkolenie pozwoli wykorzystać metody pozyskiwania klienta w codziennej pracy. Osoby uczestniczące w szkoleniu poznają tajniki dobrego sprzedawcy, jak zarządzać swoim czasem aby dobrze kierować zespołem jak i własnym życiem... Zapraszamy
Program szkolenia
1. Poszukiwanie potencjalnych Klientów 

dziesięć etapów procesu sprzedaży
etapy poprzedzające prezentację
potencjalni Klienci
gdzie szukać potencjalnych Klientów
planowanie strategii poszukiwania potencjalnych Klientów

2. Metody poszukiwania potencjalnych Klientów 

poszukiwanie przez Internet
rozmowy w ciemno
nieskończony łańcuch rekomendacji
przejmowanie ”osieroconych Klientów”
kluby kontaktów
listy potencjalnych Klientów
publikowanie artykułów
wystawy i pokazy publiczne
ośrodki oddziaływania
mailing
telefon i telemarketing
obserwacja
wykorzystanie sieci kontaktów

3. Wskazówki ułatwiające poszukiwanie Klientów 

pula potencjalnych Klientów
rekomendacje
umawianie się na rozmowę z Klientem
wykorzystywanie poczty elektronicznej

4. Planowanie rozmowy z Klientem 

przygotowanie do rozmowy z klientem
etapy procesu myślowego potencjalnego Klienta
proces sprzedaży
zebranie wiadomości

5. Organizacja sprzedaży 

typ sprzedawcy a rodzaj obsługiwanych klientów
formy organizacji działu sprzedaży
określanie liczebności personelu sprzedaży
pozyskiwanie personelu sprzedaży: rekrutacja i selekcja, wybór kandydatów
charakterystyka dobrego sprzedawcy

6. Kierowanie bieżącą działalnością sprzedawców 

szkolenia
system motywowania sprzedawców
podstawowe umiejętności kierownika działu sprzedaży

7. Zarządzanie czasem i obszarem sprzedaży 

harmonogram pracy, zarządzanie czasem
organizacja pracy, przygotowanie planu sprzedaży
pożeracze czasu
krzywa osiągnięć i cele
podstawy planowania

8. Sztuka sprzedawania 

sprzedawca i jego kwalifikacje
motywy zachowań konsumentów
rodzaje Klientów i kryteria ich podziału
psychologia sprzedaży

9. Promocja sprzedaży jako sposób na pozyskanie Klientów 

reklama
promocja sprzedaży (10 podstawowych celów promocji)
publicity
marketing bezpośredni
promocje łączone

10. Lokal handlowy jako wizytówka firmy 

lokalizacja punktów sprzedaży detalicznej
standard obsługi
wygląd zewnętrzny punktów sprzedaży detalicznych
wnętrze punktów sprzedaży detalicznej
sala sprzedażowa
wyposażenie podstawowe
wyposażenie pomocnicze

11. Marketing interaktywny 

12. Public relations w firmie
Opis metodyki szkolenia
wykład, pogadanka, ćwiczenia indywidualne i grupowe
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Zapraszamy na szkolenia otwarte.

Cena zawiera: 

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN

Organizujemy również szkolenia zamknięte na zlecenia Firm.
Warunki ukończenia szkolenia
uczestnictwo w szkoleniu
Iwona Świdurska , tel 612828766 , maticonsulting@szkolenia-mc.pl