Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) , szkolenie hybrydowe   Powrót

Minimalna ilość uczestników 15 os.
Maksymalna ilość uczestników 20 os.
Zakwaterowanie tak
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Dzień 1: Zielony CSR 
Wprowadzenie do tematyki CSR w kontekście ochrony środowiska
Obszar środowiskowy CSR w praktyce
wypracowanie dobrych praktyk dla MŚP w obszarze śr

Dzień 2: gra ekologiczna przygotowana przez firmę IKA
Adresaci szkolenia
W projekcie mogą wziąć udział pracownicy firm z sektora mikro, małych bądź średnich przedsiębiorstw, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracownicy organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność gospodarczą.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej
www.CSRon.pl
Cel szkolenia
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z dziedziny SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR). www.csron.pl 

Uczestnicy dowiedzą się czym jest CSR, jakie są jego korzyści biznesowe i społeczne, przetestują w praktyce działania z obszaru CSR ekologicznego.

”Badania rynku potwierdzają, że organizacje, które są społecznie odpowiedzialne zauważają wzrost wartości swojej marki oraz zyskują przewagę konkurencyjną.”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program szkolenia
Celem szkoleń hybrydowych jest wdrożenie w praktyce kompetencji przekazanych 
w Etapie 2. Będą to autorskie programy polegające na połączeniu szkoleń z grami 
i symulacjami terenowymi. Uczestnicy doświadczą konkretnych przykładów działań związanych z wykorzystaniem narzędzi CSR w projektach proekologicznych.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Doradztwo
Katarzyna Kasprzycka , tel 664001427