Specjalista ds. GMP w przemyśle kosmetycznym wg ISO 22716   Powrót

Minimalna ilość uczestników 12 os.
Maksymalna ilość uczestników 22 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Specjalista ds. GMP w przemyśle kosmetycznym wg ISO 22716
Opis terminu szkolenia
Szkolenie 1-dniowe
Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób reprezentujących zakłądy związane z produkcją kosmetyków, które mają już wdrożone ww. zasady GMP lub dopiero weryfikują stopień wdrożenia tych zasad.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Wypełniona Karta Zgłoszenia do pobrania na www.isoqrs.pl

- wysłana na adres siedziby: 80-180 Gdańsk, Piłkarska 19
- faks: +48.58 727-92-90
- lub scan pisma wysłany na e-mail: biuro@isoqrs.pl
Cel szkolenia
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego przeprowadzenia przeglądu i prawidłowego wdrożenia Dobrej Praktyki Produkcyji Kosmetyków (ang. Good Manufacturing Practice - GMP). Zasady GMP dla zakładów związanych z produkcją kosmetyczną zawarte są w normie numer PN-EN ISO 22716:2009 pt.: ”Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP) Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji”, która jest określona jako referencyjna przez przepisy prawa Unii Europejskiej. 
Od lipca 2013 roku wymagania tej normy muszą być w pełni wdrożone we wszystkich zakładach związanych z produkcją kosmetyków (prod. surowców, prod. kosmetyków, prod. opakowań, transport).
Program szkolenia
Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

Część A Nowe regulacje prawne - Rozporządzenie 1223/2009/WE

Regulacje prawne w przemyśle kosmetycznym
Kategorie produktów będących kosmetykami
Nowe definicje podmiotów odpowiedzialnych za produkt
Produkty kosmetyczne- bezpieczeństwo
Produkty kosmetyczne - Raport bezpieczeństwa
Oznakowanie produktów kosmetycznych
Zgłaszanie produktów kosmetycznych
Część B Wymagania normy PN-EN ISO 22716:2009

Pracownicy
Organizacja
Odpowiedzialność pracowników
Szkolenia personelu, sprawdzanie skuteczności szkoleń
Przyjmowanie nowych pracowników do pracy
Plan higieny
Wizyty osób trzecich
Pomieszczenia , strefy czystości
Ochrona przed szkodnikami
Urządzenia. plany konserwacji
Instalacje
Przyrządy pomiarowe
Surowce i opakowania, przyjmowanie dostaw, specyfikacje,
identyfikacja , statusy kontroli jakości
Jakość wody stosowanej do produkcji
Produkcja, kontrola wewnątrzprocesowa,
Konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych
Dopuszczenie do obrotu
Magazynowie wyrobów kosmetycznych
identyfikacja i identyfikowalność od momentu dostawy surowca na magazyn do momentu sprzedaży wyrobu kosmetycznego
Parametry krytyczne w procesie wytwarzane produktów kosmetycznych. analiza ryzyka
Laboratorium kontroli jakości
Postępowanie z produktem którego wyniki kontrolne sa poza specyfikacją
Zlecenie podwykonawstwa
Reklamacje , wycofanie z rynku
Auditty
Dokumentacja w wytwórni kosmetycznej
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i prac w grupach.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują:
Certyfikat ”Specjalista ds GMP w przemyśle kosmetycznym wg ISO 22716” wydany przez firmę isoQRS
Zakres usług wchodzących w szkolenie
- wykłady i ćwiczenia,
- praktyczne materiały szkoleniowe w tym formularze do planowania i prowadzenia auditów wewnętrznych, oceny auditora itp.
- zaświadczenie uczestnictwa, 
- poczęstunek w trakcie szkolenia 


więcej na: www.isoQRS.pl
Warunki ukończenia szkolenia
- aktywne uczestnictwo w szkoleniu,
- praca w grupie,
- egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.
Radosław Szczerski , tel 607666675 , biuro@isoqrs.pl