Savoir vivre i etykieta profesjonalnej Asystentki/Sekretarki – podstawy protokołu dyplomatycznego   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresu międzynarodowych standardów savoir-vivre popartych stosownym dokumentem.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do asystentek i sekretarek, office managerów, pracowników biur zarządu i pozostałych pracowników biurowych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
fax, on-line, www, e-mail
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresu międzynarodowych standardów savoir-vivre popartych stosownym dokumentem.
Program szkolenia
1. Zasady biurowego savoir-vivre’u i ich znaczenie w wykonywanej przez Sekretarkę/Asystentkę pracy.

2. Precedencja biznesowa i jej zastosowanie.

3. Czy elegancka mowa ciała, eleganckie gesty mogą być przydatne w pracy?

4. Kultura słowa – w mowie i w piśmie.

5. Przyjmowanie gości i interesantów – zasady ogólne i sytuacje szczególne.

6. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o zaproszeniach.

7. Spotkania i organizowanie przyjęć w firmie.

8. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z Klientami.

9. Doskonalenie image Asystentki/Sekretarki.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Znajomość sposobu zachowania się, ubioru, nabycie tzw. ogłady towarzyskiej wpływa na postrzeganie nas przez otoczenie jako profesjonalnych i kompetentnych. Przekłada się to na naszą pewność siebie, a jednocześnie na wysoce pozytywne postrzeganie miejsca w którym pracujemy co jest niezwykle ważne dla każdej osoby pracującej w ”Sekretariacie”.
Anna Niedziółka , tel 222082845 , anna.niedziolka@akademiamddp.pl