Rekrutacja i Selekcja Pracowników Szkolenie Otwarte   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Kontakt z nami:
PERSPECTA 
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk 
tel.: 58 746-38-41 
e-mail.: biuro@perspecta.pl 
www.perspecta.pl
Cel szkolenia
Gdzie tkwi sukces firmy? Oczywiście – w pracownikach, zatem proces ich rekrutacji powinien 
w sposób selektywny wybrać najlepszych kandydatów. Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak skutecznie zaplanować proces rekrutacji. Uczestnicy szkolenia:
• Będą wiedzieli jak redagować ogłoszenia
• Nauczą się jak dobrze zaplanować proces rekrutacji
• Poznają metody i narzędzia wykorzystywane podczas selekcji pracowników
• Wykształcą w sobie umiejętność stworzenia precyzyjnego profilu kandydata
Program szkolenia
METODY I NARZĘDZIA REKRUTACYJNE
Formy rekrutacji oraz ich wady i zalety, direct search, ogłoszenia prasowe, internetowe, outsourcing HR, nowoczesne formy poszukiwania Kandydatów: portale społecznościowe, fora internetowe. Skuteczność portali internetowych w dotarciu do odpowiednich kandydatów. Tworzenie opisu stanowisk, poprawność tworzenia ogłoszeń, zasady kreowania standardowych dokumentów aplikacyjnych, wykorzystywanie testów wiedzy oraz psychologicznych w rekrutacji.

KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWOWY ELEMENT W PROCESIE REKRUTACJI
Czym jest komunikacja? Formy komunikacji i ich wpływ na rozmówcę. Kanał wzrokowy, kinestetyczny, słuchowy. Zasady autoprezentacji, reguła pierwszego wrażenia, znaczenie i interpretacja gestów. Indywidualne treningi autoprezentacyjne uczestników szkolenia. Pytania zamknięte i otwarte. Trening aktywnego słuchania – reguła pierwszeństwa, efekt świeżości, zasada 5+/- 2. Parafraza, odzwierciedlanie uczuć, dowartościowywanie rozmówcy. Treningi komunikacyjne – praca nad mocnymi i słabymi stronami uczestników. Indywidualne określenie stylu komunikacyjnego i roli w grupie na podstawie narzędzi psychologicznych. Zasady komunikacyjne obowiązujące podczas rekrutacji. 
REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW
Skuteczna weryfikacja dokumentów aplikacyjnych, najczęstsze błędy oceniania aplikacji oraz metody ich eliminowania, tworzenie profesjonalnego kontaktu z Kandydatem, zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie odpowiednich pytań oraz scenariusza rozmowy, skuteczne metody oceny Kandydata. Narzędzia konstruowane na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego – testy umiejętności, wiedzy, branżowe i ich ocena. Tworzenie formularzy oceny Kandydata. Najczęstsze błędy popełniane podczas rekrutacji przez pracowników HR i jak się ich wystrzegać. Praktyczne informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych – negocjacje wynagrodzenia, etyka rozmowy kwalifikacyjnej, reguła pierwszego wrażenia, intuicja, a analiza danych. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – praca nad mocnymi i słabymi stronami. 

INDYWIDUALNE TRENINGI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
Zreasumowanie materiału, pytania. Wykorzystanie case studies – indywidualne opracowanie 
i zaproponowanie procesu rekrutacji z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas szkolenia: stworzenie profilu, ogłoszenia, dobór kanału rekrutacyjnego, stworzenie narzędzi weryfikacyjnych i oceny Kandydata, wybór i analiza aplikacji odpowiadającym kryteriom, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej – analiza mocnych 
i słabych stron uczestników szkolenia.
Opis metodyki szkolenia
Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama
Katarzyna Kocur