Radzenie sobie ze stresem   Powrót

Minimalna ilość uczestników 3 os.
Maksymalna ilość uczestników 6 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
- czym jest stres?
- źródła stresu w pracy
- wzorce reakcji na stres w pracy 
- autodiagnoza – mój sposób reagowania na stres
- sposoby radzenia sobie ze stresem
- część superwizyjna - radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
Adresaci szkolenia
dla wszystkich osób chcących doskonalić umiejętności praktyczne w zakresie radzenia sobie ze stresem
Forma przyjmowania zgłoszeń
Wpypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na wskazany adres e-mail.
Cel szkolenia
- identyfikacja czynników stresujących - stresorów,
- poznanie mechanizmu powstawania stresu,
- analiza indywidualnych stresorów i technik radzenia sobie ze stresem,
- tworzenie własnej strategii prozdrowotnej.
Program szkolenia
1. Czym jest stres?
• definicja – ”zdrowy” i ”niezdrowy” stres,
• przyczyny powstawania, indywidualna podatność, skutki stresu na poziomie zachowań, emocji i przekonań,
• emocjonalne i fizyczne koszty stresu,
• model stresu.

2. Źródła stresu w pracy
• teoria obiektywnego i subiektywnego dopasowania w pracy,
• wpływ nieobiektywnego sposobu oceny pracy na poziom stresu,
• presja czasu,
• presja wyniku,
• presja innych osób,
• presja własna jako czynnik stresu.

3. Wzorce reakcji na stres w pracy
• naturalne wzorce reakcji – atak/obrona,
• zachowania agresywne i biernoagresywne,
• asertywność, czyli zachowania pomiędzy agresją, uległością i lekceważeniem,
• obrona swoich praw w relacjach zawodowych.

4. Autodiagnoza – mój sposób reagowania na stres
• jak rozpoznawać oznaki własnego pobudzenia emocjonalnego?,
• jak rozpoznawać swój sposób reakcji na stres?,
• jakie są konsekwencje stosowania intuicyjnych sposobów rozładowywania stresu?,
• techniki radzenia sobie ze stresem

5. Sposoby radzenia sobie ze stresem
• zapobieganie powstawania stresu,
• techniki relaksacji w codziennym życiu,
• ćwiczenia oddechowe pomagające w rozluźnieniu i obniżeniu pobudzenia emocjonalnego,
• wizualizacja jako narzędzie przywracania równowagi i podnoszenia własnej motywacji.

6. Część superwizyjna - radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
• przyczyny powstawania trudności,
• jak radzić sobie w sytuacjach stresowych – analiza przypadków i tworzenie rozwiązań.

www.open-szkolenia.pl
Opis metodyki szkolenia
W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję zarówno otrzymać wiedzę teoretyczną (ok. 20% czasu) związaną z przedmiotem zajęć, jak i aktywnie ćwiczyć własne umiejętności (ok. 80% czasu) na przedstawionych zadaniach i obserwować sposoby radzenia sobie z podobnymi wyzwaniami innych uczestników. 

Metody stosowane podczas zajęć:

- interaktywny wykład połączony z przykładami z życia i rynku,
- ćwiczenia indywidualne i grupowe,
- scenki z udziałem uczestników,
- casy study.
Julita Gotkowicz , tel 616622402