Psychologia perswazji - skuteczne techniki wywierania wpływu na ludzi   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
“Jedynym sposobem wywarcia wpływu na drugiego człowieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je może spełnić.”
[Dale Carnegie]
Adresaci szkolenia
DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY: kadrę kierowniczą i menadżerów, osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą klientów, sprzedawców, pracowników odpowiedzialnych za kontakty biznesowe, osoby zainteresowane tematyką wpływu wpływu.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Aby się zgłosić należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA – do pobrania pod adresem:http://www.eipb.pl/index.php?article=295. 
Uzupełnioną kartę (skan) należy przesłać na adres: biuro@eipb.pl lub faxem na numer 81 532 21 76
Cel szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy:
- będą bardziej skuteczni w realizacji własnych celów,
- będą potrafili zastosować prawa psychologii wpływu w codziennej pracy zawodowej,
- będą odróżniali strategie wpływu społecznego od psychomanipulacji,
- będą umieli przeciwstawić się psychomanipulacji, rozwiną świadomość własnej autoprezentacji, własnych zachowań i ich znaczenia w kontaktach z innymi ludźmi.
Program szkolenia
PSYCHOLOGIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO – WPROWADZENIE. 
Wpływ, perswazja, psychomanipulacja - terminologia związana z psychologią wpływu. 
Mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw wpływu społecznego - dlaczego ulegamy?
”Odporność” na perswazję. 

REGUŁY WPŁYWU SPOŁECZNEGO I TECHNIKI PERSWAZJI.
Reguły wpływu społecznego (S.D.S., reguła wzajemności, reguła niedostępności, reguła konsekwencji i zaangażowania, reguła lubienia i sympatii, reguła autorytetu). 
Techniki perswazji. 
Rodzaje pytań a siła ich skuteczności – przejęcie kontroli nad sytuacją podczas rozmowy. 
Słowa klucze – co mówić, by wpłynąć na innych. 
Strategie bazujące na przeżyciach emocjonalnych (m.in. ”stopa w drzwiach”, ”huśtawka emocjonalna”). 
Procesy poznawcze a wpływ (m.in. ”eskalacja żądań”, ”ingracjacja”). 

JĘZYK PERSWAZJI.
Precyzja języka a siła perswazji.
Metamodel – struktury lingwistyczne języka perswazji.
Rzeczowa argumentacja w komunikacji perswazyjnej.
Presupozycje – rodzaje ukrytych założeń oraz ich wykorzystanie do realizacji celów perswazyjnych.
Metaprogramy – jak skutecznie dotrzeć do różnych typów osobowości.
Oddziaływanie na emocje odbiorcy.

SIŁA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ.
Wykorzystanie przestrzeni jako metoda wpływu na rozmówcę (gdzie i w jaki sposób stać, siadać podczas spotkań negocjacyjnych itp.). 
Odczytywanie sygnałów niewerbalnych. Analiza własnych nawyków niewerbalnych. 

OBRONA PRZED WPŁYWEM I MANIPULACJĄ. 
Techniki obrony przed manipulacją.
POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW...
”Profesjonalny sposób prowadzenia zajęć…”

”Szkolenie było merytoryczne, prowadzone energicznie, ciekawie, życzę sobie więcej takich szkoleń. Bardzo dużo informacji przekazanych i zobrazowanych 
w bardzo prosty sposób…”

”Bardzo ciekawe zagadnienia poruszane na szkoleniu…”

”Czynny udział w szkoleniu wszystkich uczestników...”

”Wiele praktycznych ćwiczeń…”

”Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego, technika i przekaz wiedzy…”

”Najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłem…”

”Ogromnym atutem było prezentowanie przykładów z życia…”

”Bardzo mi się podobało, otworzyło mi oczy na wiele spraw i poszerzyło moje horyzonty…”
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 
- ćwiczenia indywidualne i grupowe,
- odgrywanie ról,
- mini-wykład,
- autotesty,
- dyskusja - wymiana doświadczeń,
- symulacje,
- analiza przypadków.
Anna Żurawiecka, www.eipb.pl , tel 815322176 , biuro@eipb.pl