Przejmowanie klientów konkurencji   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Przejmowanie klientów konkurencji
Cel szkolenia
Zwiększenie skuteczności prowadzenia rozmów handlowych (telefonicznych i bezpośrednich)
Rozwinięcie umiejętności komunikowania się z różnymi klientami
Podniesienie umiejętności podtrzymywania pozytywnych i długotrwałych relacji z klientami
Program szkolenia
Poznanie motywów zakupu u klienta
Czynniki rynkowe decydujące o zakupie produktu
Źródła informacji o konkurencji i przewagi konkurencyjnej
Identyfikacja potrzeb i interesów klienta
Charakterystyka procesu sprzedaży nastawionej na przejmowanie klientów
Planowanie działań sprzedażowych
Narzędzia wykorzystywane w procesie sprzedaży
Etapy rozmowy handlowej
Sposoby przekonania klienta do współpracy
Techniki komunikacji interpersonalnej niezbędne w relacji z klientem
Techniki wywierania wpływu na klienta
Ustalanie przewagi nad konkurencją
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje grupowe, symulacje, studium przypadku, odgrywanie ról przed kamerą i modyfikację zachowań
Anna Janiak , tel 422273747