Projektowanie Graficzne   Powrót

Minimalna ilość uczestników 4 os.
Maksymalna ilość uczestników 8 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne nieSkrócony opis szkolenia
Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych projektowaniem graficznym.
Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone dla waszystkich osób zainteresowanych projektowaniem graficznym i twórczym, plastycznym kreowaniem projektów.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia poprzez stronę www.szkolenia.itmedia.pl lub bezpośrednio u opiekuna szkolenia.
Cel szkolenia
Szkolenie obejmuje szereg ćwiczeń z zakresu twórczego projektowania i jest realizowane bez użycia komputera w ramach pierwszej części zajęć. Tutaj podstawą pracy jest wykonanie zadań przygotowujących do tworzenia projektów i rozwiązań reklamowych w oparciu o takie materiały jak czarny i biały papier, kredki pastelowe, suche pastele, flamastry, ołówki różnej twardości i klej makietowy. Celem tego etapu jest rozbudzenie wrażliwości plastycznej uczestników i wdrożenie fundamentalnych zasad z zakresu kompozycji i projektowania graficznego.

Ostatni dzień szkolenia oparty będzie na realizacji konkretnych projektów przy wykorzystaniu programów graficznych takich jak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW (decyduje uczestnik) oraz poddanie ich analizie.
Program szkolenia
Zakres szkolenia:

• Materia postrzegana wizualnie.

• Podstawowe wiadomości o projektowaniu i roli projektanta.

• Rola wrażliwości estetycznej.

• Kryteria percepcji sztuki.

• Wewnętrzne zależności koła barw i jego praktyczne wykorzystanie w procesie doboru barwy.

• Różne rodzaje kompozycji i ich oddziaływanie na odbiorcę.

• Pismo jako środek komunikacji wizualnej z uwzględnieniem kryteriów estetycznych.

• Podstawowe informacje typograficzne.

• Rola fotografii w kompozycji graficznej.

• Ingerencja w fotografię poprzez zmianę kadru czy deformację obrazu.

• Analiza konkretnych prac graficznych i eliminacja błędów projektowych.
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia przy komputerze, większość to ćwiczenia praktyczne poprzedzone teoretycznym wstępem wykładowcy. Szkolenia prowadzone są w małych grupach. Każdy uczestnik ma do dyspozycji samodzielne stanowisko komputerowe.
Agnieszka Milewska , tel 227431541