Programowanie w języku C++   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Podniesienie umiejętności tworzenia efektywnych aplikacji w języku C++
Cel szkolenia
Zapoznanie z paradygmatem programowania obiektowego, poznanie podstaw programowania w języku C++
Program szkolenia
Narzędzia pracy 
•Dev C++/wxDev C++
•Microsoft Visual C++ Express Edition
2. Podstawy języka C++ 
•Struktura programu
•Zmienne
•Typy danych ( złożone typy danych: struci i class )
•Podstawy rzutowania
•Stałe
•Operatory
•Podstawy I/O
3.Podstawowe struktury języka 
•Warunki
•Pętle
•Funkcje
•Sposoby przekazywania argumentów do funkcji
•Przeciążenie funkcji
•Domyślne argumenty funkcji
4.Tablice i wskaźniki
•Podstawy tablic
•Tablice jedno i dwuwymiarowe
•Wskaźniki, alokacja i dealokacja pamięci (operatory new i delete)
Lidia , tel 731731745 , lodz.szkolenia@apedukacja.pl