Profesjonalny sprzedawca - przedstawiciel handlowy   Powrót

Minimalna ilość uczestników 3 os.
Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Przedstawienie zasad pracy sprzedawcy, cech charakteryzujących sprzedawcę, sprawnej komunikacji. Omówienie elementów obsługi klienta, psychologii sprzedaży
Opis terminu szkolenia
niedziela
Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone dla osób, które pragną pracować na stanowisku przedstawiciela handlowego, sprzedawcy. Szkolenie prowadzone w celu usprawnienia pracy sprzedawcy, przedstawicieli handlowych, osób pracujących w handlu - sprzedaży, działach obsługi.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną (email):
maticonsulting_szkolenia@op.pl


oraz telefonicznie:
669 126 348
Cel szkolenia
Szkolenie jest prowadzone w celu usprawnienia pracy sprzedawcy, przedstawicieli handlowych, osób pracujących w handlu - sprzedaży, działach obsługi klienta, osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obsługi klienta, sprzedaży.
Program szkolenia
1. Charakterystyka zawodu sprzedawcy
2. Cechy i predyspozycje do sprzedaży: moja wiedza o produkcie - cechy - pochwały - korzyści
3. Sposoby pozyskiwania klientów - lejek sprzedaży
4. Sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem – UDI cykl doświadczeń kupującego
5. Sposoby prezentacji - prezentacja pozycjonująca
6. Planowanie pracy sprzedawcy - zarządzanie czasem – plan sprzedaży
7. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
8. Psychologia sprzedaży – znaczenie motywacji i własnych przekonań 
w procesie sprzedaży
Opis metodyki szkolenia
warsztaty, ćwiczenia
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Serdecznie zapraszamy na szkolenia otwarte i zamknięte w dziedzinie marketingu, zarządzania, obsługi klientów, finansów, przedsiębiorczości czy obsługi komputera.
Istnieje możliwość zmodyfikowania programu, połączenia programów. Na Państwa życzenie zrealizujemy szkolenie w dowolnym miejscu, które zostanie wspólnie uzgodnione.
Warunki ukończenia szkolenia
uczestnictwo w szkoleniu
Joanna Marszałkowska , tel 669126348 , maticonsulting_szkolenia@op.pl