Profesjonalna obsługa pacjenta - szkolenie dla recepcjonistek, rejestratorek   Powrót

Minimalna ilość uczestników 3 os.
Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Priorytetowym celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy z pacjentem, podniesienie standardu obsługi, podniesienie własnej motywacji do pracy oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki poprzez profesjonalną obsługę pacjenta
Opis terminu szkolenia
sobota
Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone dla pracowników będących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Adresaci szkolenia to recepcjonistki, rejestratorski w punktach medycznych takich jak przychodnie, szpitale, kliniki itp.
Forma przyjmowania zgłoszeń
- telefonicznie: 669 126 348
- mailowo: maticonsulting_szkolenia@op.pl
Cel szkolenia
Cele szczegółowe:
- poznanie czynników profesjonalnej obsługi pacjenta 
- rozwój umiejętności komunikowania się z pacjentem
- poznanie zasad prezentowania własnej placówki w kontekście budowania pozytywnego wizerunku
- wpływ stresu na relacje z pacjentem
- ja i moja motywacja do pracy

Oczekiwane rezultaty:
- poprawa relacji pacjent- rejestracja
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych z pacjentem
- podkreślenie wartości rejestracji w działalności firmy 
- rejestracja jako wizytówka firmy 
- kluczowe znaczenie w przyciąganiu i utrzymaniu pacjentów.
Program szkolenia
Program:
1. Standard profesjonalnej obsługi pacjenta
- potrzeby i oczekiwania pacjenta
- proces modelu komunikacji
- efektywne sposoby radzenia sobie z pacjentem trudnym
- radzenie sobie ze stresem
- organizacja pracy 

2. Świadoma zgoda pacjenta w badaniach klinicznych 

3. Problemy do rozwiązania:
- demotywacja do pracy 
- niskie poczucie satysfakcji z pracy 
- niskie poczucie znaczenia stanowiska 
- rejestracji w hierarchii firmy
Opis metodyki szkolenia
warsztaty, ćwiczenia
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
zaświadczenie wg wzoru MEN, imienny certyfikat
Zakres usług wchodzących w szkolenie
szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, lunch
Warunki ukończenia szkolenia
uczestnictwo w szkoleniu
Joanna Marszałkowska , tel 669126348 , maticonsulting_szkolenia@op.pl