Praktyka handlu zagranicznego - w najnowszych uwarunkowaniach zwyczajowych i prawnych.   Powrót

Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie opcja
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Praktyczne rady i wskazówki, pomocne przy negocjowaniu, zawieraniu i realizacji umów w handlu zagranicznym.
Opis terminu szkolenia
Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 218 93 00/01.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 770 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, konsultacje po szkoleniu przez Internet, obiad, przerwy kawowe. 
Cena po okresie promocji wynosi: 870 zł. + 23% VAT. 

RABATY przy zgłoszeniu: 2osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Oferta dla Mikro i Małych Firm (SPECJALNA CENA):
- 590 zł. netto - DLA MAŁYCH FIRM (zatrudnienie poniżej 50 osób, łączy się z rabatami)
- 490 zł. netto - DLA MIKRO FIRM (zatrudnienie poniżej 10 osób, (nie łączy się z rabatami)

Zakwaterowanie: zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu na preferencyjnych warunkach w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.
Adresaci szkolenia
Nasze szkolenie kierujemy do kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenie w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 218 93 00/01 lub pobranie formularza ze strony www.atl.edu.pl
Cel szkolenia
- zapoznanie z zasadami prowadzenia handlu zagranicznego, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach,

- praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,

- nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,

- uzupełnienie i uporządkowanie podstawowej wiedzy o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.
Program szkolenia
1. NIEZBĘDNA WIEDZA PRAWNO-ORGANIZACYJNA DOTYCZĄCA EKSPORTU I IMPORTU.

- Jakie należy uwzględnić uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów z partnerami zagranicznymi?
- Jak wybrać prawo właściwego w umowie według nowego Rozporządzenia PE?
- Gdzie szukać informacji o nowym rynku zagranicznym – kontrahentach, cenach, zasadach działania, wiarygodności, rozstrzyganiu spraw spornych, sądzie, wzajemnej uznawalności?
- Jak posłużyć się Konwencją NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów?

2. PROCEDURY ETAPU OFERTOWEGO W HANDLU ZAGRANICZNYM.span

- Kiedy umowa została zawarta w formie oferty z partnerami z UE i spoza UE?
- Jak sporządzić skuteczną ofertę uwzględniając specyfikę różnych rynków?
- Czyje ogólne warunki umowy będą miały zastosowanie na wypadek sporu?
- Kto może zawrzeć umowę ze strony partnera zagranicznego i jak to sprawdzić?

3. WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU (BAZY DOSTAWY I PŁATNOŚCI).

- Jak dobrać bazę dostawy i czy zawsze będzie miał zastosowanie Incoterms? 2010?
- Czy baza na fakturze musi odpowiadać bazie w dokumentach celnych (m.in. problem DDU)?
- W jakich kontraktach umieścić preambułę, a w których definicje?
- Jak zabezpieczyć odroczoną płatność na różnych rynkach?
- Kiedy posłużyć się akredytywą, gwarancją, inkasem, rachunkiem zastrzeżonym, wekslem?

4. ZABEZPIECZANIE INTERESÓW W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH.

- Jak negocjować kary umowne i procedury dochodzenia reklamacji?
- Jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu jakości na różnych rynkach?
- Kiedy wykorzystać odpowiedzialność umowną, a kiedy odpowiedzialność z mocy prawa?
- Dlaczego na niektórych rynkach lepiej wybrać arbitraż niż sąd powszechny?
- Jak i w których obszarach można zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej?
- Kiedy, jak, gdzie….? Odpowiedzi na problemy uczestników.

ANALIZA PRZYPADKÓW::
- analiza konkretnych zapisów w umowach z partnerem zagranicznym,
- omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

--DODATKOWO: Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

--NOWOŚĆ. Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego termin
Opis metodyki szkolenia
Wykład, case study, warsztaty, dyskusja.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Zapewniamy:
- wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, 
- uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
- materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis),
- możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu,
- zaświadczenie ukończenia szkolenia,
- obiady,
- przerwy kawowe,
- kolację, 
- 2 noclegi w pokojach 2-os, 
- uroczystą kolację w restauracji regionalnej, 
- wycieczkę krajobrazową.
Jerzy Kośmider , tel 222189300