Praktyczne podejście do procesu oceny ryzyka zawodowego w aspekcie wymagań prawnych oraz BHP   Powrót

Zakwaterowanie opcja
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Praktyczne podejście do procesu oceny ryzyka zawodowego w aspekcie wymagań prawnych oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
Adresaci szkolenia
Osoby,które w swoich organizacjach odpowiadają za opracowanie lub udział w procesie identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określaniu środków kontroli (m.in. zespoły dedykowane do oceny ryzyka, osoby kierujące pracownikami, służby BHP, Pełnomocnicy etc)
Forma przyjmowania zgłoszeń
Prosimy o kontakt w celu przesłania karty zgłoszenia oraz oficjalnego zaproszenia wraz ze wszystkimi informacjami odnośnie szkolenia.
Program szkolenia
1. Ocena ryzyka jako narzędzie do zarzadzania bezpieczeństwem
2. Organizacja i środowisko pracy - wpływ na realizacje ryzyka zawodowego
3. Podstawowe pojęcia związane z oceną ryzyka zawodowego
4. Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego
5. Podstawowe założenia i wymagania dotyczące ryzyka zawodowego na podstawie wymagań normy OHSAS 18001 oraz PN-N-18001
Czynności rutynowe/nierutynowe, zachowanie człowieka, infrastruktura, zagrożenia poza miejscem pracy, projektowanie stanowisk roboczych
Ocena ryzyka dla wykonawców i gości
6. Procedura identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określania środków kontroli
Odpowiedzialności w zakresie oceny ryzyka,
Udział pracowników operacyjnych w ocenie ryzyka,
Zasady aktualizacji oceny ryzyka.
7. Metodologia oceny ryzyka zawodowego
8. Dokumentowanie wyników oceny
9. Określanie środków kontroli (rodzajów działań)
10. Wykorzystanie oceny ryzyka do zarządzania bhp w przedsiębiorstwie.
Opis metodyki szkolenia
Warsztaty prowadzone są w formie wykładu oraz licznych ćwiczeń.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.
Sylwia Stankowska , tel 713460485