P.poż. Ochrona przeciwpożarowa. Szkolenie p.poż   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, 
w szczególności w zakresie przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników, jak również postępowania w razie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożeń.
Opis terminu szkolenia
Zgłoszenie się na szkolenie poprzez serwis ”Inwestycja w kadry” jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu szkoleń dostępnego na stronie www.furtacz.pl.
Adresaci szkolenia
Pracodawcy i pracownicy firm.
Osoby prywatne.
Inspektorzy nadzoru.
Kierownicy robót.
Osoby kierujące / nadzorujące pracowników
Właściciele , zarządcy nieruchomościami
itp.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenie się na szkolenie poprzez serwis ”Inwestycja w kadry” jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu szkoleń dostępnego na stronie www.furtacz.pl.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, 
w szczególności w zakresie przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników, jak również postępowania w razie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożeń.
Program szkolenia
• zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz przepisy prawne,
• zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
• zadania i obowiązki pracowników z zakresie zapobiegania pożarom,
• zadania i obowiązki pracowników w wyniku powstania pożaru,
• ewakuacja ludzi i mienia, drogi i sposoby ewakuacji,
• podręczny sprzęt gaśniczy praktyczna znajomość użycia i zastosowania środków gaśniczych.
Opis metodyki szkolenia
Prezentacja, pogadanka, doświadczenia.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim lub niemieckim (HONOROWANY NA TERENIE UE)
Dariusz Furtacz , tel 570417254