Podsumowanie zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.   Powrót

Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie opcja
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Zmiany przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy – wprowadzone oraz planowane zmiany.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Prosimy wysłać zapytanie do osoby kontaktowej, która w odpowiedzi prześle oficjalne zaproszenie na szkolenie wraz ze wszystkimi informacjami i formularzem zgłoszeniowym do wypełnienia. 

Faktura obejmująca należność zostanie wystawiona z 14 dni.
Program szkolenia
Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem. W roku 2014 Ustawa Prawo ochrony środowiska była nowelizowana 6 razy, z czego ostatnia nowelizacja z lipca jest jedną z największych i najbardziej znaczących w ostatnich kilku latach. Co więcej obrazuje ona mnogość zmian jakie są dopiero przed nami. 
Ponadto pojawiły się całkowicie nowe regulacje w zakresie gospodarki opakowaniami obowiązujące od stycznia 2014 r. i właściwie prawne aspekty ochrony środowiska postawione są na głowie.
W zakresie bezpieczeństwa pracy tak spektakularnych zmian co prawda nie było, ale uchylone zostały niektóre rozporządzenia branżowe, co pociąga za sobą dla przedsiębiorców pewne konsekwencje. 
Podczas naszych licznych spotkań z najlepszymi specjalistami w Polsce, niejednokrotnie sugerowano, iż takie podsumowanie stanowiłoby cenne źródło wiedzy i wymiany doświadczeń. W odpowiedzi na Państwa oczekiwania, przygotowaliśmy szkolenie, które może przyczynić się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z przeciągu ostatnich miesięcy.


Program szkolenia:

Dzień 1
1. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi od stycznia 2014 r.
-rola i obowiązki podmiotów w gospodarce opakowaniami,
-definicja opakowania , ich rodzaje i wymagania jakościowe,
-zasady współpracy z organizacją odzysku,
-odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – wymagania, ewidencja , sprawozdawczość,
-nowe wymagania dla opakowań środków niebezpiecznych i opakowanie wielomateriałowe
2. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska w kontekście wdrożenia zapisów dyrektywy IED:
-nowe rodzaje instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego,
-procedury administracyjne weryfikacji i zmiany posiadanych pozwoleń,
-nowelizacja przepisów związanych z ochroną powierzchni ziemi,
-planowane zmiany regulacji

Dzień 2
6. Nowe regulacje w zakresie urządzeń energetycznych
-instrukcje eksploatacji,
-wymagania przy wykonywaniu prac przy urządzeniach energetycznych,
-prace we wnętrzach urządzeń energetycznych,
-prace na czynnych urządzeniach i instalacjach,
-prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego,
-polecenia wykonania prac,
-prace przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia – zabezpieczenia miejsca wyłączenia (LOTO),
-kwalifikacje energetyczne – kiedy są wymagane i kiedy należy je odnawiać,
-przeglądy instalacji elektrycznych – Prawo budowlane.
7. Uchylenie niektórych przepisów branżowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Sylwia Stankowska , tel 713460485