Podstawy konstrukcji obrabiarek   Powrót

 • Zakwaterowanie nie
  Wyżywienie nie
  Materiały dydaktyczne tak


  Skrócony opis szkolenia
  Szkolenie przybliżające tajniki budowy maszyn.
  Adresaci szkolenia
  Dla tłumaczy technicznych
  Forma przyjmowania zgłoszeń
  Przez formularz zgłoszeniowy: http://www.sti-szkolenia.pl/PL-H4/nasza-oferta/41/podstawy-konstrukcji-obrabiarek.html
  Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest zapoznanie tłumaczy z podstawami obróbki skrawaniem, rodzajami obrabiarek oraz podstawowymi zagadnieniami z ich konstrukcji.
  Program szkolenia
  1. Pojęcia podstawowe – obróbka, obróbka skrawaniem, obrabiarka
  2. Krótka historia obrabiarek
  3. Podstawowe wiadomości o procesie skrawania
  - mechanika skrawania
  - parametry skrawania – szybkość skrawania, posuw…
  4. Rodzaje obróbki skrawaniem
  - toczenie
  - frezowanie
  - wiercenie
  - rozwiercanie
  - szlifowanie
  - wytaczanie
  - przeciąganie, przepychanie
  5. Normalizacja w konstrukcji obrabiarek
  - ciągi szybkości skrawania
  - ciągi posuwów
  6. Symbole stosowane w schematach kinematycznych
  7. Konstrukcja obrabiarek
  - korpusy
  - prowadnice
  - mocowanie narzędzi i detali
  - przekładnie
  - skrzynki posuwów
  - wrzecienniki
  - mechanizmy posuwu
  Opis metodyki szkolenia
  Wykład
Rita Endres , tel 616621232