PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU   Powrót

Minimalna ilość uczestników 7 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Punkty programu szkolenia:
1. Lepsze zarządzanie sobą w czasie
2. Czas a efektywność zespołu
3. Efektywniejsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi
4. Rozwój osobisty – jak zmieniać nawyki które nam szkodzą, jak kreować nawyki, które nam służ
Opis terminu szkolenia
PLAN SZKOLENIA:
1 dzień szkolenia:
godz. 9.00 - 11.15 /Rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./

2 dzień szkolenia:
godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
Adresaci szkolenia
Szkolenie polecane jest menedżerom oraz osobom poszukującym konkretnych technik i rozwiązań jak podnieść swoją efektywność w pracy.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą.
Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 5 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.
Cel szkolenia
Nasze życie zostało zdominowane przez prędkość i presję: czasu, zadań, odpowiedzialności. Często dochodzi do tego, że ”nie mamy czasu zarządzać czasem”, płyniemy z falą.
Prezentowane szkolenie to trening sprawdzonych technik pełniejszego i bardziej świadomego kierowania sobą.
Składa się z 4 modułów: jak efektywniej organizować swój czas, jak optymalizować efektywność zespołu, jak osiągać większą satysfakcję i skuteczność w relacjach z ludźmi oraz jak kreować swój rozwój osobisty.
Celem szkolenia jest zarówno zaprezentowanie praktycznych technik w wymienionych wyżej tematach, jak również zainspirowanie do zmiany.

Korzyści
Po szkoleniu Uczestnicy:

Będą wiedzieli jakie są zasady organizowania czasu pracy
Dowiedzą się jaka technika zwiększania efektywności jest najbardziej adekwatna dla nich
Dowiedzą się jak organizować pracę zespołu
Nauczą się optymalizować produktywność swojego zespołu
Poznają techniki wywierania wpływu i ich etyczne zastosowanie
Poznają i przećwiczą kluczowe asertywne umiejętności
Dowiedzą się jak kerować zmianę osobistą
Zaplanują konkretne zmiany wraz z planem ich wdrożenia po szkoleniu
Program szkolenia
1. Lepsze zarządzanie sobą w czasie
- kluczowe zasady lepszej organizacji czasu (ćwiczenie: Obszar wpływu, obszar zmartwień)
- ”krzywa wydajności” i ”krzywa zakłóceń” – naturalny cykl efektywności organizmu (wykład/ćwiczenie)
- planowanie planowania (ćwiczenie w oparciu o schemat I-BEAM)
- techniki oceny produktywności własnej (ćwiczenie: Łuk rzymski i ciężarówka)
- wykorzystanie 3 strategii radzenia sobie z czasem: Pareto, Eisenhower, Covey (na bazie prezentacji i wykładu opracujemy indywidualną strategię korzystania z tych 3 modeli)

2. Czas a efektywność zespołu
- jednostka a zespół
- na czym polega efekt synergii ? (ćwiczenie)
- fazy dynamiki grupowej, procesy grupowe – praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat faz życia zespołu
- jak prawidłowo ocenić czas wykonania danego zadania (ćwiczenie)
- MBO – siła zarządzania przez cele
- ustalanie celów i zadań dla pracowników (ćwiczenie: poprawne sformułowania celu, równoważenie celów, model TOTE)
- przygotowanie i prowadzenie konstruktywnych spotkań i zadań (prezentacja, ćwiczenie pokazujące jak przeprowadzić owocne spotkanie zespołu)
- techniki optymalizowania produktywności zespołu (ćwiczenie, w którym stworzymy zarys narzędzia planowania, monitorowania i oceny realizacji zadań powierzonych zespołowi)
- motywowanie, wzmacnianie zespołu (ćwiczenie z zakresu inteligencji emocjonalnej)

3. Efektywniejsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi
- wywieranie wpływu na ludzi (warsztaty podczas których przepracujemy 7 reguł wywierania wpływu i tzw. chwile mocy R. Cialdiniego oraz model ekspresywnego i receptywnego wywierania wpływu)
- umiejętności asertywne (warsztaty, podczas których omówimy i przećwiczymy kluczowe asertywne umiejętności)
• Prawa asertywności
• Postawy życiowe poza asertywnością – ich zalety i wady
• Wyrażanie swojego zdania
• Radzenie sobie z krytyką – przyjmownie krytyki, udzielanie konstruktywnej krytyki
• Pozytywne wzmacnianie – udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej
• Formułowanie prośby – model DESO
• Asertywna odmowa

4. Rozwój osobisty – jak zmieniać nawyki które nam szkodzą, jak kreować nawyki, które nam służą
- zasady zwycięzców, inspiracja guru rozwoju osobistego (prezentacja wprowadzająca)
- jak ”muszę” zamieniać w ”chcę”
- zobacz jak działa psychomotoryka i spraw aby działała na Twoją korzyść (wykład, ćwiczenie)
- naucz się korzystać z wizualizacji (wykład, ćwiczenie)
- psychologia powstawania nawyku (wykład, ćwiczenie)
- zaplanuj zmianę (indywidualne ćwiczenie, w którym Uczestnicy opracuja plan działania po szkoleniu)
Opis metodyki szkolenia
Ćwiczenia grupowe i indywidualne testy, kwestionariusze, analiza studium przypadku, gry i symulacje, dyskusje,prezentacje, demonstracje, obserwacja, wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi
ćwiczenia integrujące i energetyzujące.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Ewelina Piątek , tel 815326206 , szkolenia@orylion.pl