Pierwsza pomoc. Szkolenie z pierwszej pomocy   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie przepisów i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w razie zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy.
 
Adresaci szkolenia
- Pracodawcy
- Pracownicy
- Rodzice
- itp.
Cel szkolenia
Życie poszkodowanego w wypadku przy pracy lub powstałego w innych okolicznościach bardzo często zależy od postawy ratujących oraz znajomości udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ratowania poszkodowanego spoczywa na każdym. Osoby udzielające pierwszej pomocy nie powinny obawiać się odpowiedzialności karnej za niewłaściwe jej udzielanie. Przed prawem odpowiada tylko ta osoba, która tej pomocy nie udzieliła, a mogła to uczynić bez narażenia siebie i innych osób ratujących poszkodowanego. Jak pomóc poszkodowanemu?
Program szkolenia
• obowiązek udzielenia pierwszej pomocy,
• zasady udzielania pierwszej pomocy,
• wezwanie pomocy,
• ocena stanu poszkodowanego,
• przenoszenie poszkodowanego,
• opatrywanie ran,
• tamowanie krwotoków,
• oparzenia,
• zatrucia,
• porażenie prądem,
• postępowanie resuscytacyjne i resuscytacja u osoby dorosłej,
• wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia prowadzone w formie praktycznych zajęć z elementami prezentacji.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim lub niemieckim (HONOROWANY NA TERENIE UE)
Dariusz Furtacz , tel 570417254