PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA   Powrót

Minimalna ilość uczestników 10 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
- nauczenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień, oparzeń, złamań, krwotoków, zatruć, porażeń oraz innych urazów zaistniałych w czasie wypadków,

- nauczenie zasad przenoszenia i transportu rannych
Jadwiga Janikowska , tel 601504465 , kierownik@szkolenia.katowice.pl