OHSAS 18001+ISO 14001 - kurs Auditorów wewnętrznych   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Kurs dla kandydatów na Auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS/PN-N-18001 oraz Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001
Adresaci szkolenia
- kandydaci na Auditorów wewnętrznych OHSAS/PN-N-18001 i/lub ISO 14001
- Pełnomocnicy ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania
- specjaliści/inspektorzy ds. BHP
- specjaliści ds. ochrony Środowiska
- inni zainteresowani
Forma przyjmowania zgłoszeń
zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie projektu: www.mastere.pl
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności planowania, wykonywania i dokumentowania auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS/PN-N-18001 oraz Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001
Program szkolenia
WYKŁADY:
- terminologia i podstawowe pojęcia
- koncepcja funkcjonowania systemów zarządzania
- polityki dotyczące bhp i ochrony środowiska
- ocena aspektów środowiskowych
- ocena ryzyka zawodowego
- cele i zadania dotyczące bhp oraz ochrony środowiska
- plany poprawy bhp i programy środowiskowe
- gotowość i reagowanie na awarie oraz wypadki
- wymagania norm OHSAS/PN-N-18001 i ISO 14001 pod kątem auditowania
- kompetencje rola i odpowiedzialności Auditorów wewnętrznych
- metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych normy ISO 19011

WARSZTATY
- planowanie auditu
- przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
- symulacja auditu
- przygotowanie raportu i prezentacja wyników auditu
- podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
Opis metodyki szkolenia
wykłady, przykłady i warsztaty praktyczne
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS/PN-N-18001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Warunki ukończenia szkolenia
Uczestnicy zdobędą certyfikat Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS/PN-18001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 pod warunkiem zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi).
Osoby, które nie zaliczą egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Artur Malicki , tel 608446746 , info@mastere.pl