Odnawialne źródła energii – technologie przyjazne środowisku.   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenia w ramach projektu Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości.

Projekt jest trzyetapowy:
1. Doradztwo ekologiczne
2. Dziewięć szkoleń (do wyboru od 4-8)
3. Doradztwo inwestycyjne

Więcej inf.: ekologia@zgd.com.pl
tel. 918522
Adresaci szkolenia
Do projektu może przystąpić przedsiębiorstwo, które:
- Należy do sektora MMŚP lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.
- Posiada siedzibę, oddział lub inną prawnie dozwoloną jednostkę na terenie RP.
- Nie przekroczył limitu pomocy de minimis
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest wzrost wiedzy z zakresu technologii, które pozwalają ograniczyć ingerencję
człowieka w środowisko naturalne przez użycie naturalnych zasobów.
Program szkolenia
Program szkolenia:
1. Kierunki rozwoju energetyki w Polsce i na świecie. Rodzaje odnawialnych źródeł energii.
2. Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania pozyskiwania energii z nośników odnawialnych.
3. Biomasa – podział, charakterystyka oraz możliwości energetycznego wykorzystania.
4. Biogazownie rolnicze – budowa, działanie. Kogeneracja, świadectwa i certyfikaty.
5. Energetyka wodna możliwości energetycznego wykorzystania energii wody.
6. Energetyka wiatrowa. Możliwości pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystania energii wiatru.
7. Energetyka solarna- możliwości energetycznego wykorzystania energii promieniowania
słonecznego.
8. Biopaliwa płynne. Charakterystyka, technologie pozyskiwania.
9. Pompa ciepła-budowa, działanie.
10. Wady i zalety.
11. Przepisy i uwarunkowania prawne.
12. Rodzaje instalacji energooszczędnych w budynkach.
Projekt ”Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13. Ocena ekonomiczna inwestycji i modernizacji.
14. Możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje energooszczędne.
Marta Tarent , tel 918522612 , ekologia@zgd.com.pl