Obsługa komputera i programów biurowych (certyfikat ECDL Start)   Powrót

Minimalna ilość uczestników 12 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
120-godzinne kursy z obsługi komputera, programów biurowych i wykorzystania Internetu, kończące się egzaminem umożliwiającym uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie ECDL START (ECDL – European Computer Driving Licence).
Opis terminu szkolenia
Każdy z kursów składa się z 4 modułów (każdy trwa 30 godzin). Obecnie rekrutujemy na kursy, które rozpoczną się w marcu i kwietniu 2015 roku. To już ostatnia rekrutacja - projekt kończy się w czerwcu 2015 roku. Zapraszamy
Adresaci szkolenia
Osoby bezrobotne w wieku 25-64 oraz mężczyzn w wieku 50+ lub ze średnim wykształceniem, którzy nei posiadają potwierdzonych certyfikatem umiejętności w obszarze ICT. Projekt skierowany jest do osób z województwa łódzkiego.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Nalezy wypełnić i złożyć w biurze projektu wymagane dokumenty (do pobrania ze strony www.ecdl.wckp.lodz.pl).
Cel szkolenia
Projekt ”Komputer Twoim narzędziem w pracy – szkolenia dla osób dorosłych” jest realizowany przez firmę Studio Projektów we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2015 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wśród osób dorosłych, zarówno pracujących, jak i bezrobotnych z województwa łódzkiego.

W ramach projektu organizowane są 120-godzinne kursy z zakresu obsługi komputera i programów biurowych, kończące się egzaminem umożliwiającym uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).

Projekt kończy się w czerwcu 2015 r. - ZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA. Zajęcia są prowadzone w 12-osobowych grupach, 2 razy w tygodniu (popołudniami) po 4 godziny lekcyjne. Wszystkie kursy odbywają się w pracowniach komputerowych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (przy ul. Kopcińskiego 29) i są prowadzone przez doświadczonych trenerów oraz egzaminatorów ECDL.
Program szkolenia
Szkolenia w ramach projektu ”Komputer Twoim narzędziem w pracy” składają się z czterech z siedmiu modułów kursu ECDL CORE:

1. Przetwarzanie tekstów
2. Arkusze kalkulacyjne
3. Grafika menadżerska i prezentacyjna
4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Każdy z modułów trwa 30 godzin. Udział w kursach ECDL oraz egzaminy z czterech modułów (poziom ECDL START) są całkowicie bezpłatne dla uczestniczek i uczestników projektu. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.ecdl.wckp.lodz.pl
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia praktyczne w pracowniach komputerowych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Każdy kurs składa się z czterech 30-godzinnych modułów zakończonych egzaminami w formie testów. Zaliczenie wszystkich czterech modułów stanowi podstawę do wydania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - ECDL na poziomie START.
Dodatkowo wszystkie osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat potwierdzający ukształtowane umiejętności w obszarze ICT, wydany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
pracownicy projektu , tel 663672612