NEGOCJACJE EKSPORTOWE W JĘZYKU ANGIELSKIM   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz firma Długi Język Centrum Języków Obcych zapraszają serdecznie do udziału w warsztatach językowych: 
”NEGOCJACJE EKSPORTOWE W JĘZYKU ANGIELSKIM”
Adresaci szkolenia
Handlowcy, negocjatorzy, szefowie działów eksportu, szefowie działów rozwoju biznesu, managerowie sprzedaży, członkowie zarządów, swobodnie komunikujący się 
w języku angielskim.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa: e-mailem: szkolenia@rig.katowice.pl do 20.04.2015r.

http://sendfile.pl/pokaz/274566---nJvi.html
Cel szkolenia
Celem warsztatów jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności inicjowania, prowadzenia oraz finalizowania negocjacji w języku angielskim z kontrahentami z różnych kręgów kulturowych.
Program szkolenia
1. Podstawowe wyzwania w komunikacji międzykulturowej i sposoby radzenia sobie z nimi
2. Typowe błędy w negocjacjach i jak ich unikać
3. Typy negocjatorów
4. Ćwiczenie 1: identyfikowanie typów negocjatorów + autoidentyfikacja
5. Styl komunikacyjny: konfrontacyjny i kooperatywny: wymiana doświadczeń i ustalenie kluczowych wyrażeń w języku angielskim
6. Ćwiczenie 2: Negocjacje międzykulturowe (rozmowa telefoniczna)
7. Analiza Przypadku: 
8. Strategie komunikacyjne typu win-win
9. Follow-up: Ćwiczenie sprawności negocjowania w tele/videokonferencjach
Opis metodyki szkolenia
Warsztat prowadzony w języku angielskim.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Uczestnicy warsztatów otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia warsztatów; w trakcie warsztatów zapewniamy poczęstunek.
Monika Kasperkiewicz , tel 323511186